www.digipedia.pl - manuale

ypcat(1)

ypcat(1) General Commands Manual ypcat(1)
-*- nroff -*- Copyright (C) 1998 Thorsten Kukuk This file is part of the yp-tools. Author: Thorsten Kukuk <kukuk@vt.uni-paderborn.de>
 
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.
 
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 
{PTM/TW/0.1/22-07-1999/"drukuje wartości wszystkich kluczy z bazy danych NIS"} Translation (c) 1999 Tomasz Wendlandt <juggler@cp.pl>.
 

NAZWA

ypcat - wypisuje zawartości mapy NIS

SKŁADNIA

ypcat [ -kt ] [ -d domena ] nazwamapy
 
ypcat -x

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

ypcat drukuje zawartości mapy NIS określonych przez nazwęmapy, które mogą być nazwą mapy lub pseudonimem mapy.

OPCJE

-d domena
Określa nazwę domeny inną niż wartość domyślna, zwróconą przez domainname(1).
-k
Wyświetla mapę kluczy. Ta opcja jest przydatna z mapami w których wartości są puste albo klucz nie jest częścią wartości.
-t
Ta opcja hamuje tłumaczenie pseudonimu mapy.
-x
Wyświetla tabelę tłumaczeń pseudonimów map.

PLIKI

/var/yp/nicknames
tabela tłumaczeń pseudonimów map.

ZOBACZ TAKŻE

domainname(8), nicknames(5), ypbind(8), ypmatch(1), yppoll(8), ypserv(8), yset(8), ypwhich(1)

AUTOR

ypcat jest częścią pakietu yp-tools, który został napisany przez Thorstena Kukuka <kukuk@vt.uni-paderborn.de>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 ypcat

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

maj 1998 Narzędzia YP 2.2