www.digipedia.pl - manuale

UMASK(2)

UMASK(2) Podręcznik programisty Linuksa UMASK(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
2000 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt (drew@cs.colorado.edu), March 28, 1992
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified Sat Jul 24 12:51:53 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Tue Oct 22 22:39:04 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Thu May 1 06:05:54 UTC 1997 by Nicolás Lichtmaier <nick@debian.com> with Lars Wirzenius <liw@iki.fi> suggestion

NAZWA

umask - ustawia maskę tworzenia pliku

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <sys/stat.h>
 
mode_t umask(mode_t maska);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

umask ustawia maskę na maska & 0777.

 
Maska jest wykorzystywana przez open(2) do nadawania nowoutworzonym plikom początkowych praw dostępu. W szczególności, prawa dostępu występujące w masce zostaną wyłączone spośród praw dostępu podanych w argumencie mode funkcji open(2) (zatem na przykład, domyślna wartość ogólnej maski, wynosząca 022 powoduje, że nowe pliki w typowym przypadku, gdy mode jest podane jako 0666, będą tworzone z prawami dostępu 0666 & ~022 = 0644 = rw-r--r--).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Ta funkcja systemowa zawsze kończy się pomyślnie i zwraca poprzednią wartość maski.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

creat(2), open(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 umask

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1998-08-09 Linux