www.digipedia.pl - manuale

TIME(2)

TIME(2) Podręcznik programisty Linuksa TIME(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
{PTM/PB/0.1/18-05-1999/"pobierz czas w sekundach"} Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt (drew@cs.colorado.edu), March 28, 1992
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified Sat Jul 24 14:13:40 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Additions by Joseph S. Myers <jsm28@cam.ac.uk>, 970909
 

NAZWA

time - pobranie czasu w sekundach

SKŁADNIA

#include <time.h>
 
time_t time(time_t *t);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

time zwraca czas od 1 stycznia 1970r 00:00:00 GMT, mierzony w sekundach.

 
Jeśli t nie jest równe NULL, to zwracana wartość jest również zapisywana w pamięci wskazywanej przez t.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku pomyślnego zakończenia, zwracana jest wartość liczbowa dla czasu w sekundach od Epoki. W przypadku błędu, zwracane jest ((time_t)-1) i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
t wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

UWAGI

POSIX.1 definiuje liczbę sekund od Epoki jako wartość, które ma być interpretowana jako liczba sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką, obliczona jako różnica czasów UTC z wykorzystaniem uproszczonego wzoru, w którym ignorowane są sekundy przestępne, a wszystkie lata podzielne przez 4 są przestępne. Wartość ta nie jest tym samym, co rzeczywista liczba sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką, gdyż istnieją sekundy przestępne oraz zegary nie muszą być synchronizowane z czasem standardowym. Ma to na celu spójną interpretację dla liczby sekund od Epoki; dodatkowe uzasadnienie można znaleźć w POSIX.1 Annex B 2.2.2.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
 
W BSD 4.3 wywołanie to jest przedawnione z uwagi na gettimeofday(2). POSIX nie określa żadnych sytuacji błędnych.

ZOBACZ TAKŻE

ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 time

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-09-09 Linux 2.0.30