www.digipedia.pl - manuale

SYSFS(2)

SYSFS(2) Podręcznik programisty Linuksa SYSFS(2)
1999 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Mar 2002, manpages 1.48
 
Copyright (C) 1995, Thomas K. Dyas <tdyas@eden.rutgers.edu>
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Created Wed Aug 9 1995 Thomas K. Dyas <tdyas@eden.rutgers.edu>
 
FIXME -- I can't find this in SVr4!

NAZWA

sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

SKŁADNIA

int sysfs(int option, const char *fsname);
 
int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);
 
int sysfs(int option);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sysfs zwraca informację o systemach plików, które są aktualnie obecne w jądrze. Specyficzna forma wywołania sysfs i zwracana wartość, zależą od parametru option:

 
1
Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików, na indeks typu systemu plików.
2
Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony znakiem NUL łańcuch znakowy identyfikujący system plików. Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf. Należy się upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.
3
Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych w jądrze.
 

Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sysfs zwraca dla opcji 1- indeks systemu plików, dla opcji 2- zero, a dla opcji 3- liczbę aktualnie skonfigurowanych systemów plików. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików; fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidłowe.
EFAULT
fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.

ZGODNE Z

SVr4.

UWAGA

W Linuksie z systemem plikowym proc zamontowanym w /proc, można te same informacje uzyskać z /proc/filesystems.

USTERKI

Nie ma wsparcia w libc ani w glibc. Nie ma metody umożliwiającej zgadnięcie, jaki duży powinien być bufor buf.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sysfs

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1995-08-09 Linux 1.3.16