www.digipedia.pl - manuale

SYMLINK(2)

SYMLINK(2) Podręcznik programisty Linuksa SYMLINK(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
1999 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Mar 2002, manpages 1.48
 
This manpage is Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt; 1993 Michael Haardt, Ian Jackson.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Sat Jul 24 12:01:10 1993 by Rik Faith Added correction due to Nick Duffek <nsd@bbc.com>, aeb, 960426 Modified Wed Nov 6 04:07:10 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Fri Jan 31 17:51:14 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com>
 

NAZWA

symlink - tworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int symlink(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

symlink tworzy dowiązanie symboliczne o nazwie newpath które zawiera łańcuch znakowy oldpath.

 
Dowiązania symboliczne są interpretowane w czasie działania, tak jakby zawartość dowiązania była podstawiana do ścieżki, przeglądanej by znaleźć plik lub katalog.
 
Dowiązania symboliczne mogą zawierać składniki .., które (jeśli używane na początku dowiązania) odnoszą się do katalogów nadrzędnych katalogu, w którym dane dowiązanie się znajduje.
 
Dowiązanie symboliczne (znane również pod nazwą miękiego dowiązania) może wskazywać na plik istniejący, lub nie istniejący; ten drugi przypadek znany jest pod pojęciem wiszącego dowiązania.
 
Prawa dostępu dla dowiązania symbolicznego są nieistotne; jego właścicielstwo jest ignorowane podczas podążania za nim, lecz sprawdzane podczas usuwania lub przemianowywania, gdy dowiązanie jest w katalogu z ustawionym bitem `sticky'.
 
Jeśli ścieżka newpath istnieje to nie będzie nadpisana.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM
System plików zawierający pathname nie zezwala na tworzenie dowiązań symbolicznych.
EFAULT
oldpath lub newpath wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
EACCES
Zapis do katalogu zawierającego newpath nie jest dozwolony dla efektywnego UID procesu wywołującego tę funkcję lub jeden z katalogów w newpath nie pozwala na przeszukiwanie (wykonywanie).
ENAMETOOLONG
oldpath lub newpath było zbyt długie.
ENOENT
Składnik newpath, który powinien być katalogiem, nie istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym lub oldpath jest łańcuchem pustym.
ENOTDIR
Składnik użyty jako katalog w newpath w rzeczywistości nie jest katalogiem.
ENOMEM
Brak pamięci jądra.
EROFS
Plik newpath znajduje się na systemie plików tylko dla odczytu.
EEXIST
newpath już istnieje.
ELOOP
Podczas rozwiązywania newpath napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
ENOSPC
Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na kolejny wpis w katalogu.
EIO
Wystąpił błąd we/wy.

UWAGI

Nie jest dokonywane sprawdzenie oldpath.
 
Usunięcie nazwy, na którą wskazuje dowiązanie symboliczne, w rzeczywistości spowoduje skasowanie pliku (chyba że ma jeszcze inne twarde dowiązania). Jeśli zachowanie to nie jest porządane, należy używać link.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, BSD 4.3 X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów EDQUOT i ENOSYS. Zobacz open(2) po wiele plików o tej samej nazwie oraz NFS.

ZOBACZ TAKŻE

readlink(2), link(2), unlink(2), rename(2), open(2), lstat(2), ln(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 symlink

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-08-21 Linux 2.0.30