www.digipedia.pl - manuale

SETREUID(2)

SETREUID(2) Podręcznik programisty Linuksa SETREUID(2)
Translation (c) 2000 PTM Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1983, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)setregid.2 6.4 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified Sat Jul 24 09:08:49 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Portions extracted from linux/kernel/sys.c: Copyright (C) 1991, 1992 Linus Torvalds May be distributed under the GNU General Public License Changes: Fri Jul 29 10:56:01 BST 1994 by Wilf. <G.Wilford@ee.surrey.ac.uk> Tue Aug 2 14:56:48 BST 1994 by Wilf due to change in kernel.
 

NAZWA

setreuid, seteuid - ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID użytkownika lub grupy

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <unistd.h>
 
int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid);
 
int setregid(gid_t rgid, gid_t egid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

setreuid ustawia rzeczywisty i efektywny identyfikator użytkownika bieżącego procesu. Nieuprzywilejowani użytkownicy mogą ustawić rzeczywisty ID użytkownika na podstawie rzeczywistego lub efektywnego ID użytkownika, lub efektywny ID użytkownika na podstawie rzeczywistego, efektywnego lub zachowanego ID użytkownika.

 
Podanie wartości -1 dla rzeczywistego lub efektywnego ID użytkownika wymusza na systemie pozostawienie tego ID niezmienionym.
 
Jeśli rzeczywisty lub efektywny ID użytkownika jest ustawiany na wartość różną od poprzedniego rzeczywistego ID użytkownika, to zachowanemu ID użytkownika zostanie nadana wartość nowego efektywnego ID użytkownika.
 
Zupełnie analogicznie setregid ustawia rzeczywisty i efektywny identyfikator grupy bieżącego procesu, a wszystko powyżej nadal obowiązuje po zmianie słowa "użytkownik" na "grupa".
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM
Proces nie jest procesem superużytkownika, a zażądano zmian innych niż (i) zamiana efektywnego ID użytkownika (grupy) z rzeczywistym lub (ii) ustawienie jednej z tych wartości na podstawie drugiej, lub (iii) ustawienie efektywnego ID użytkownika (grupy) na podstawie wartości zachowanego ID użytkownika (grupy).

UWAGI

Ustawianie efektywnego ID użytkownika (grupy) na podstawie zachowanego ID jest możliwe poczynając od wersji Linuksa 1.1.37 (1.1.38).

HISTORIA

Funkcja setreuid pojawiła się w BSD 4.2.

ZGODNE Z

BSD 4.3 (funkcje setreuid i setregid pojawiły się pierwotnie w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

getuid(2), getgid(2), setuid(2), setgid(2), seteuid(2), setresuid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 setreuid

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1994-08-02 Linux 1.1.38