www.digipedia.pl - manuale

SETJMP(3)

SETJMP(3) Funkcje biblioteczne SETJMP(3)
1999 PTM Przemek Borys Aktualizacja do man-pages 1.48 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> -------- Written by Michael Haardt, Fri Nov 25 14:51:42 MET 1994
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Modifications, Sun Feb 26 14:39:45 1995, faith@cs.unc.edu Modifications, Sun Feb 26 14:39:45 1995, faith@cs.unc.edu --------

NAZWA

setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

SKŁADNIA

#include <setjmp.h>
 
int setjmp(jmp_buf env); int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savesigs);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

setjmp i longjmp() są przydatne w obsłudze błędów i przerwań napotykanych w niskopoziomowych procedurach programu. setjmp() zachowuje kontekst/środowisko stosu w env dla późniejszego użycia przez longjmp(). Kontekst stosu będzie unieważniony, gdy funkcja wołająca setjmp() się zakończy.

sigsetjmp() jest podobne do setjmp(). Gdy savesigs jest niezerowe, zestaw blokowanych sygnałów jest zachowywany w env i zostanie odtworzony przez późniejsze wykonanie siglongjmp() z tym samym env.

WARTOŚĆ ZWRACANA

setjmp() i sigsetjmp() zwracają 0 po bezpośrednim zakończeniu, a wartość niezerową po powrocie za pomocą funkcji longjmp() z wykorzystaniem zachowanego kontekstu .

ZGODNE Z

POSIX, ISO 9899 (C99)

UWAGI

POSIX nie określa, czy setjmp ma zachowywać kontekst sygnałowy. (W SYSV nie zachowuje. W BSD4.3 zachowuje, ale istnieje funkcja _setjmp, która nie zachowuje.) Jeśli istnieje potrzeba zachowania maski sygnałów, to należy użyć sigsetjmp.

setjmp() i fBsigsetjmp powodują, że programy są trudne do zrozumienia i pielęgnowania. Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE

longjmp(3), siglongjmp(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 setjmp

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-03-02