www.digipedia.pl - manuale

SCHED_YIELD(2)

SCHED_YIELD(2) Podręcznik programisty Linuksa SCHED_YIELD(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
1999 PTM Przemek Borys Aktualność: man-pages 1.47
 
Copyright (C) Tom Bjorkholm & Markus Kuhn, 1996
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
1996-04-01 Tom Bjorkholm <tomb@mydata.se> First version written 1996-04-10 Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de> revision
 

NAZWA

sched_yield - oddanie procesora

SKŁADNIA

#include <sched.h>
 
int sched_yield(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Proces może nie blokując zrezygnować z używania procesora, wołając sched_yield. Proces zostanie przeniesiony na koniec kolejki swojego statycznego priorytetu i uruchomiony zostanie kolejny proces.

 
Uwaga: Jeśli bieżący proces jest jedynym procesem w najwyższej liście priorytetów, po wywołaniu sched_yield jego działanie będzie trwać dalej.
 
Systemy POSIX-owe, na których dostępny jest sched_yield definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, sched_yield zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.
 

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0

 
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
 
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_yield

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-04-10 Linux 1.3.81