www.digipedia.pl - manuale

RR_GET_INTERVAL(2)

RR_GET_INTERVAL(2) Podręcznik programisty Linuksa RR_GET_INTERVAL(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
1999 PTM Przemek Borys
 
Copyright (C) Tom Bjorkholm & Markus Kuhn, 1996
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
1996-04-01 Tom Bjorkholm <tomb@mydata.se> First version written 1996-04-10 Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de> revision
 

NAZWA

sched_rr_get_interval - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego procesu

SKŁADNIA

#include <sched.h>
 
int sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *tp);
 
struct timespec { time_t tv_sec; /* sekundy */ long tv_nsec; /* nanosekundy */ };

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sched_rr_get_interval zapisuje do wskazywanej przez tp struktury timespec cykliczny kwant czasu dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to zapisany zostanie kwant czasu procesu wołającego. Wskazywany proces powinien działać w polityce przydzielania SCHED_RR.

 
Wartości cyklicznego kwantu czasu nie można w systemie Linux 1.3.81 zmieniać.
 
Systemy POSIX-owe, na których dostępne jest sched_rr_get_interval, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_rr_get_interval zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

ESRCH
Proces identyfikownay przez pid nie został znaleziony.
ENOSYS
Wywołanie systemowe nie jest jeszcze zaimplementowane.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI

W systemie Linux 1.3.81, sched_rr_get_interval zwraca błąd ENOSYS, gdyż SCHED_RR nie jest jeszcze w pełni zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0

 
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
 
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_rr_get_interval

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-04-10 Linux 1.3.81