www.digipedia.pl - manuale

GET_PRIORITY_MAX(2)

GET_PRIORITY_MAX(2) Podręcznik programisty Linuksa GET_PRIORITY_MAX(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
1999 PTM Przemek Borys Aktualność: man-pages 1.54
 
Copyright (C) Tom Bjorkholm & Markus Kuhn, 1996
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
1996-04-01 Tom Bjorkholm <tomb@mydata.se> First version written 1996-04-10 Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de> revision
 

NAZWA

sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu priorytetów statycznych

SKŁADNIA

#include <sched.h>
 
int sched_get_priority_max(int policy);
 
int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sched_get_priority_max zwraca maksymalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. sched_get_priority_min zwraca minimalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. Obsługiwane wartości policy to SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

 
Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi, które mają niższe wartości. Tak więc wartość zwracana przez sched_get_priority_max będzie większa niż wartość zwracana przez sched_get_priority_min.
 
Linux zezwala na zakres priorytetów statycznych od 1 do 99 dla SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz priorytet 0 dla SCHED_OTHER. Zakresy priorytetów szeregowania dla poszczególnych polityk są niezmienialne.
 
Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach POSIX-owych, więc dla przenośnych aplikacji dobrze jest używać wirtualnego zakresu priorytetu i mapować go na przedział określony przez sched_get_priority_max i sched_get_priority_min. POSIX.1b wymaga odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami dla SCHED_FIFO i SCHED_RR.
 
Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max i sched_get_priority_min definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_get_priority_max i sched_get_priority_min zwracają maksymalną/minimalną wartość priorytetu dla danej polityki szeregowania zadań. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
Parametr policy nie określa żadnej znanej polityki szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2), sched_setparam(2), sched_getparam(2)

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0

 
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
 
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_get_priority_max

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-04-10 Linux 1.3.81