www.digipedia.pl - manuale

READLINK(2)

READLINK(2) Podręcznik programisty Linuksa READLINK(2)
1999 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1983, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)readlink.2 6.8 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified Sat Jul 24 00:10:21 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Tue Jul 9 23:55:17 1996 by aeb Modified Fri Jan 24 00:26:00 1997 by aeb
 

NAZWA

readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

readlink umieszcza zawartość dowiązania symbolicznego path w buforze buf, którego wielkość wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora buf znaku NUL. W przypadku, gdy bufor jest za mały, aby pomieścić całą zawartość dowiązania, jest ona obcinana (do ilości znaków równej długości bufsiz).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wywołanie to, gdy się zakończy pomyślnie, zwraca liczbę znaków umieszczonych w buforze, lub -1 w przypadku wystąpienia błędu. Kod błędu jest umieszczany w errno.

BŁĘDY

ENOTDIR
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
EINVAL
bufsiz nie jest dodatnie.
ENAMETOOLONG
Scieżka, lub składnik ścieżki były za długie.
ENOENT
Plik o podanej nazwie nie istnieje.
EACCES
Brak praw przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP
Natrafiono na zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas tłumaczenia ścieżki.
EINVAL
Podany plik nie jest dowiązaniem symbolicznym.
EIO
Podczas odczytu z systemu plików wystąpił błąd we/wy.
EFAULT
buf wskazuje poza przydzieloną procesowi przestrzeń adresową.
ENOMEM
Zabrakło dostępnej pamięci kernela.

ZGODNE Z

X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawiła się w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

stat(2), lstat(2), symlink(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 readlink

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-08-21 Linux 2.0.30