www.digipedia.pl - manuale

READDIR(2)

READDIR(2) Podręcznik programisty Linuksa READDIR(2)
1999 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (C) 1995 Andries Brouwer (aeb@cwi.nl)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Written 11 June 1995 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified 22 July 1995 by Michael Chastain <mec@duracef.shout.net>: In 1.3.X, returns only one entry each time; return value is different.

NAZWA

readdir - odczytanie wpisu w katalogu

SKŁADNIA

#include <unistd.h> #include <linux/dirent.h> #include <linux/unistd.h>
 
_syscall3(int, readdir, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);
 
int readdir(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Nie jest to funkcja, która cię interesuje. Opis implementacji interfejsu zgodnego z POSIX w bibliotece C znajduje się w readdir(3). Niniejsza strona opisuje goły interfejs wywołania systemowego, który może ulec zmianie i który został zastąpiony przez getdents(2).

readdir odczytuje do wskazywanego przez dirp obszaru pamięci jedną strukturę dirent z katalogu, na który wskazuje fd. Parametr count jest ignorowany; odczytywana jest co najwyżej jedna struktura.

Struktura dirent jest zadeklarowana następująco:

struct dirent { long d_ino; /* numer i-węzła */ off_t d_off; /* offset do tego dirent */ unsigned short d_reclen; /* długość tego d_name */ char d_name [NAME_MAX+1]; /* nazwa pliku (zakończona znakiem NUL) */ }

d_ino jest numerem i-węzła. d_off jest odległością od początku katalogu do tego wpisu dirent. d_reclen jest rozmiarem d_name, nie licząc kończącego znaku NUL. d_name jest zakończoną znakiem NUL nazwą pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 1. Po natrafieniu na koniec katalogu zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
Nieprawidłowy deskryptor fd.
EFAULT
Argument wskazuje poza przestrzeń adresową wywołującego procesu.
EINVAL
Bufor na wynik jest za mały.
ENOENT
Nie ma takiego katalogu.
ENOTDIR
Deksryptor pliku nie odnosi się do katalogu.

ZGODNE Z

Tp wywołanie systemowe jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

getdents(2), readdir(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 readdir

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1995-07-22 Linux 1.3.6