www.digipedia.pl - manuale

RAND(3)

RAND(3) Podręcznik programisty Linuksa RAND(3)
Tłumaczenie wersji man-pages 1.39 - wrzesień 2001 PTM Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> -------- Copyright 1993 David Metcalfe (david@prism.demon.co.uk)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
References consulted: Linux libc source code Lewine's _POSIX Programmer's Guide_ (O'Reilly & Associates, 1991) 386BSD man pages Modified Mon Mar 29 22:48:44 1993, David Metcalfe Modified Wed Apr 28 01:35:00 1993, Lars Wirzenius Modified Sat Jul 24 18:39:41 1993, Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Thu May 18 10:10:13 1995, Rik Faith (faith@cs.unc.edu) to add better discussion of problems with rand on other systems. (Thanks to Esa Hyyti{ (ehyytia@snakemail.hut.fi).) Modified Fri Apr 10 01:47:03 1998, Nicolás Lichtmaier <nick@debian.org> with contribution from Francesco Potorti <F.Potorti@cnuce.cnr.it> --------

NAZWA

rand, srand - generator liczb losowych.

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
 
int rand(void);
 
void srand(unsigned int seed);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja rand() zwraca pseudolosową liczbę całkowitą z zakresu pomiędzy 0 a RAND_MAX.

Funkcja srand() ustawia swój argument jako wartość początkową dla nowego ciągu pseudolosowych liczb całkowitych zwracanych przez rand(). Ciągi te są powtarzalne poprzez wywołanie srand() z tą samą wartością początkową.

Jeśli nie podano wartości początkowej, funkcja rand() automatycznie ustawia tę wartość na 1.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja rand() zwraca wartość z zakresu pomiędzy 0 a RAND_MAX. Funkcja srand() nie zwraca żadnej wartości.

UWAGI

Wersje rand() i srand() w bibliotece C Linuksa korzystają z tego samego generatora liczb losowych, co random() i srandom(), więc mniej znaczące bity powinny być tak samo losowe jak bity bardziej znaczące. Jednakże, w starszych implementacjach rand() bity mniej znaczące są znacznie mniej losowe niż bity bardziej znaczące.

W Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing (William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling; New York: Cambridge University Press, 1992 (wyd. 2, str. 277)), umieszczono następujące komentarze:

"Jeśli chcesz wygenerować liczbę losową spomiędzy 1 a 10, powinieneś zawsze robić to korzystając z bardziej znaczących bitów, jak w
 
j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0));
 
a nigdy z czegoś podobnego do
 
j=1+(rand() % 10);
 
(co korzysta z mniej znaczących bitów)."

Generacja liczb losowych jest złożonym zagadnieniem. Książka Numerical Recipes in C (patrz referencje powyżej) zawiera doskonałą dyskusję praktycznych wyników generacji liczb losowych w rozdziale 7 (Random Numbers).

Bardziej teoretyczną dyskusję, która również szeroko omawia wiele praktycznych wyników można znaleźć w rozdziale 3 (Random Numbers) Donalda E. Knutha The Art of Computer Programming, tom 2 (Seminumerical Algorithms), wyd. 2; Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1981.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

random(3), srandom(3), initstate(3), setstate(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 rand

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1995-05-18 GNU