www.digipedia.pl - manuale

PPPSTATS(8)

PPPSTATS(8) System Manager's Manual PPPSTATS(8)
{PTM/PB/0.1/01-06-1999/"drukuj statystyki ppp"} Translation (c) 1999 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> @(#) $Id: pppstats.8,v 1.3 1999/08/18 08:13:03 wojtek2 Exp $

NAZWA

pppstats - drukuj statystyki PPP

SKŁADNIA

pppstats [-v] [-r] [-c] [-i sec] [unit#]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

pppstats drukuje statystyki związane z PPP.

Flaga -v powoduje, że pppstats wyświetla dodatkowe statystyki, takie jak liczba przetossowanych pakietów (to znaczy, które odrzucił kod dekompresji nagłówka VJ TCP).

Flaga -r powoduje, że pppstats wyświetla ogólny stopień kompresji pakietów. Stopień jest między 0 a 1, gdzie zero oznacza, że dane są niekompresowalne.

Flaga -c jest używana do podawania alternatywnego trybu wyświetlania, który pokazuje statystyki kompresji pakietów: ilość pakietów i bajtów przed kompresją (lub po dekompresji), po kompresji, a także niekompresowalnych (pakietów, które nie skurczyły się podczas kompresji i zostały przetransmitowane w postaci nieskompresowanej); pokazuje też najaktualniejszy stopień kompresji. Stopień ten odzwierciedla chwilową wydajność kodu kompresji zamiast ogólnego stopinia, osiągnięty od włączenia kompresji.

Flaga -i jest używana do podawania interwałów między drukami. Domyślnym jest 5 sekund.

unit# określa, z którego interfejsu generować statystyki.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 pppstats

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2 Maj 1995