www.digipedia.pl - manuale

POPEN(3)

POPEN(3) Podręcznik programisty Linuksa POPEN(3)
1999 PTM Przemek Borys Aktualizacja Jarosław Beczek <bexx@poczta.onet.pl> Aktualizacja do man-pages 1.47 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> -------- Copyright 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)popen.3 6.4 (Berkeley) 4/30/91
 
Converted for Linux, Mon Nov 29 14:45:38 1993, faith@cs.unc.edu Modified Sat May 18 20:37:44 1996 by Martin Schulze (joey@linux.de) Modified 7 May 1998 by Joseph S. Myers (jsm28@cam.ac.uk) --------

NAZWA

popen, pclose - we/wy procesu

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
 
FILE *popen(const char *command, const char *type);
 
int pclose(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja popen() otwiera proces, tworząc łącze, rozwidlając się przez fork() i wywołując powłokę. Ponieważ łącze jest z definicji jednokierunkowe, argument type może określać tylko odczyt albo tylko zapis, nie oba naraz. Otrzymany w wyniku tego strumień będzie tylko do odczytu albo tylko do zapisu.

Argument command jest wskaźnikiem do zakończonego znakiem NUL łańcucha, zawierającego wiersz poleceń powłoki. Polecenie to jest przekazywane do /bin/sh przy użyciu opcji -c; wszelka interpretacja jest dokonywana przez powłokę. Argument type jest zakończonym znakiem NUL łańcuchem, który musi być albo `r', albo `w' (odpowiednio dla odczytu i zapisu).

Wartość zwracana przez popen() to normalny strumień we/wy, lecz powinien on być zamykany przy użyciu pclose() zamiast fclose(). Zapisywanie do takiego strumienia powoduje pisanie na standardowe wejście polecenia. Standardowe wyjście polecenia jest takie samo, jak procesu, który wywołał popen(), chyba że zostało to zmienione przez polecenie. Podobnie, odczyt z tak otwartego strumienia powoduje odczyt ze standardowego wyjścia polecenia, a standardowe wejście polecenia jest wtedy tożsame z wejściem procesu, który wywołał popen().

Należy zauważyć, że strumienie wyjściowe powstałe z popen są domyślnie w pełni buforowane.

Funkcja pclose oczekuje na zakończenie stowarzyszonego procesu i zwraca jego kod zakończenia, podobnie jak to czyni wait4.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja popen zwraca NULL jeśli nie powiodły się wywołania fork(2) lub pipe(2), lub jeśli nie udało się przydzielić pamięci.

Funkcja pclose zwraca -1 jeśli W aktualizacji dalsze linijki są w komentarzu bo nikt nie wie czy to prawda. Dalej oryginalny dopisek: These conditions actually give undefined results, so I commented them out. .I stream nie jest związany z otwartym poleceniem, jeśli .I stream już jest zamknięty lub jeśli wait4 zwróci błąd lub zostały wykryte jakieś inne błędy.

BŁĘDY

Funkcja popen nie ustawia errno, jeżeli nie uda się przydzielić pamięci. Jeżeli nie powiodą się wywoływane przez nią fork() lub pipe(), to errno będzie odpowiednio ustawione. Jeżeli argument mode będzie nieprawidłowy i zostanie to wykryte, to errno zostanie ustawione na EINVAL.

Jeżeli nie będzie możliwe otrzymanie kodu zakończenia procesu potomnego przez pclose(), to errno zostanie ustawione na ECHILD.

ZGODNE Z

POSIX.2

USTERKI

Ponieważ offset standardowego wejścia polecenia otwartego dla odczytu jest taki sam dla tego polecenia i dla procesu, który wywołał popen(), więc jeśli oryginalny proces wykona buforowany odczyt, to pozycja na wejściu polecenia może być inna niż oczekiwano. Podobnie, wyjście polecenia otwartego dla zapisu może zostać wymieszane z wyjściem procesu oryginalnego. Temu ostatniemu można zapobiec, wołając przed popen funkcję fflush(3).

Błąd w wywołaniu powłoki jest nieodróżnialny od błędu powłoki przy wywoływaniu polecenia, czy od natychmiastowego zakończenia polecenia. Jedynym śladem jest kod zakończenia równy 127.

HISTORIA

Funkcje popen() i pclose() pojawiły się w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

fork(2), sh(1), pipe(2), wait4(2), fflush(3), fclose(3), fopen(3), stdio(3), system(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 popen

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1998-05-07 BSD