www.digipedia.pl - manuale

pgm(5)

pgm(5) File Formats Manual pgm(5)
2000 PTM Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

NAZWA

pgm - przenośny format szarej bitmapy

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Jest to prosty format szarej bitmapy. Definicja jest następująca:

-
"Numer magiczny", identyfikujący rodzaj pliku. Numerem magicznym pliku pgm jest "P2".
-
Biała spacja (spacje, tabulacje, CR, LF).
-
Szerokość, sformatowana jako dziesiętne ASCII.
-
Biała spacja.
-
Wysokość, znów jako dziesiętne ASCII.
-
Biała spacja.
-
Maksymalna wartość szarości, w dziesiętnym ASCII.
-
Biała spacja.
-
Szerokość * wysokość wartości szarości w postaci dziesiętnej ASCII, zawierających się między 0 a podaną wartością maksymalną. Rozdzielane są białymi spacjami, poczynając od lewego górnego rogu, do końca, w kierunku czytania. Wartość 0 oznacza czerń, wartość maksymalna biel.
-
Łańcuchy, rozpoczynające się od "#" do końca linii są ignorowane (komentarze).
-
Żadna z linii nie powinna być dłuższa niż 70 znaków.

Oto przykład małego obrazka w tym formacie: P2 # feep.pgm 24 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 15 15 15 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 3 3 3 0 0 0 7 7 7 0 0 0 11 11 11 0 0 0 15 15 15 15 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programy, które odczytują ten format powinny być jak najwyrozumialsze, przyjmując wszystko, co z daleka wygląda jak mapa szarości.

Istnieje też wariant tego formatu, dostępny po ustawieniu podczas kompilacji opcji RAWBITS. Wariant różni się w sposób następujący:

-
"Numer magiczny" to "P5" zamiast "P2".
-
Wartości szarości są zapisywane jako bajty, zamiast wartości dziesiętnych ASCII.
-
W sekcji szarości nie są dozwolone białe spacje oraz dozwolona jest tylko jedna biała spacja (zwykle nowa linia) po wartości maksymalnego koloru.
-
Pliki są mniejsze i dużo szybsze od formatu podstawowego.

Zauważ, że format ten jest przystosowany do wartości szarości mniejszych niż 256. Jeśli używasz biblioteki pgm i próbujesz zapisać plik o większych wartościach, biblioteka przełączy się na format podstawowy.

ZOBACZ TAKŻE

fitstopgm(1), fstopgm(1), hipstopgm(1), lispmtopgm(1), psidtopgm(1), rawtopgm(1), pgmbentley(1), pgmcrater(1), pgmedge(1), pgmenhance(1), pgmhist(1), pgmnorm(1), pgmoil(1), pgmramp(1), pgmtexture(1), pgmtofits(1), pgmtofs(1), pgmtolispm(1), pgmtopbm(1), pnm(5), pbm(5), ppm(5)

AUTOR

Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer. Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 5 pgm

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

12 listopada 1991