www.digipedia.pl - manuale

NICE(2)

NICE(2) Podręcznik programisty Linuksa NICE(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt <drew@cs.colorado.edu>, March 28, 1992
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified Sat Jul 24 14:51:55 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Mon Nov 4 21:02:11 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 2001-06-04 by aeb Translation (c) 2001 Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> manpages 1.47
 

NAZWA

nice - zmiana priorytetu procesu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int nice(int inc);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

nice dodaje inc do wartości "nice" dla wywołującego pid. (Wysoka wartość "nice" oznacza niski priorytet.) Tylko superużytkownik może podawać ujemny przyrost, czyli zwiększenie priorytetu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik inny niż superużytkownik próbował dokonać zwiększenia priorytetu podając ujemną wartość inc.

ZGODNE Z

SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Jednakże, Linux i glibc (wcześniejsze niż glibc 2.2.4) zwracały wartość niestandardową, patrz niżej. SVr4 dokumentuje dodatkowy błąd EINVAL.

UWAGI

Należy zauważyć, że według SUSv2, funkcja powinna zwracać nową wartość "nice", podczas gdy funkcja systemowa Linuksa i funkcje (g)libc (wcześniejsze niż w glibc 2.2.4) zwracają 0 w przypadku pomyślnego zakończenia. Nową wartość "nice" można znaleźć za pomocą getpriority(2). Należy też zauważyć, że implementacja, w której nice zwraca nową wartość nice może legalnie zwrócić -1. Aby skutecznie wykryć błądr, należy ustawić errno na 0 przed wywołaniem funkcji i sprawdzić wartość tej zmiennej, gdy nice zwróci -1.

ZOBACZ TAKŻE

nice(1), getpriority(2), setpriority(2), fork(2), renice(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 nice

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-06-04 Linux