www.digipedia.pl - manuale

NFSSERVCTL(2)

NFSSERVCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa NFSSERVCTL(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
This text is in the public domain. Translation (c) 2001 Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> manpages 1.47
 

NAZWA

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>
 
nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp, union nfsctl_res *resp);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

/* * To są polecenia rozumiane przez nfsctl(). */ #define NFSCTL_SVC 0 /* This is a server process. */ #define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Dodanie klienta NFS. */ #define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Usunięcie klienta NFS. */ #define NFSCTL_EXPORT 3 /* eksportowanie systemu plików. */ #define NFSCTL_UNEXPORT 4 /* zaprzestanie eksportowania systemu plików. */ #define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* uaktualnienie mapy uid/gid klienta. */ #define NFSCTL_GETFH 6 /* otrzymanie fh (używane przez mountd) */

struct nfsctl_arg { int ca_version; /* zabezpieczenie */ union { struct nfsctl_svc u_svc; struct nfsctl_client u_client; struct nfsctl_export u_export; struct nfsctl_uidmap u_umap; struct nfsctl_fhparm u_getfh; unsigned int u_debug; } u; }

union nfsctl_res { struct knfs_fh cr_getfh; unsigned int cr_debug; };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 nfsservctl

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-07-16 Linux 2.1.32