www.digipedia.pl - manuale

rpc.mountd(8)

rpc.mountd(8) System Manager's Manual rpc.mountd(8)
2000 PTM Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>
 
mountd(8)
 
Copyright (C) 1999 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>

NAZWA

rpc.mountd - demon montowania NFS

SKŁADNIA

/usr/sbin/rpc.mountd [opcje]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Program rpc.mountd implementuje protokół montowania NFS. Po odebraniu żądania montowania od klienta NFS sprawdza je według listy obecnie wyeksportowanych systemów plików. Jeśli klient ma prawa do zamontowania systemu, rpc.mountd pobiera uchwyt żądanego katalogu i zwraca go klientowi.

Eksportowanie systemów plików NFS

Udostępnianie systemów plików klientom NFS nazywa się eksportowaniem.

Zazwyczaj system plików i hosty, dla których system ma być dostępny, powinny być wymienione w pliku /etc/exports. Ponadto przy każdym uruchamianiu systemu należy wywołać polecenie exportfs-a. Polecenie exportfs(8) powoduje wyeksportowanie informacji z tego pliku zarówno do jądra, jak i do demona rpc.mountd.

Zamiast tego, można eksportować poszczególne katalogi tymczasowo, używając składni host:/katalog exportfs.

Plik rmtab

Dla każdego żądania montowania odebranego od klienta NFS, rpc.mountd dodaje wpis w pliku /var/state/nfs/rmtab. Podczas odbierania żądania odmontowania, wpis jest usuwany. user level part of the NFS service.

Jednak plik ten jest raczej ozdobnikiem. Po pierwsze, klient może korzystać z uchwytu katalogu nawet po wywołaniu procedury odmontowania. Po drugie, jeśli system będący klientem zostanie przeładowany bez informowania rpc.mountd,to w rmtab pozostanie przestarzały plik.

OPCJE

This file isn't touched by mountd at all--even though it
accepts the option. .BR -f " or " --exports-file This option specifies the exports file, listing the clients that this server is prepared to serve and parameters to apply to each such mount (see .BR exports (5)). By default, export information is read from .IR /etc/exports .
-N or --no-nfs-version
Opcja ta może być używana do żądania by rpc.mountd nie oferował pewnych wersji NFS. Obecna wersja rpc.mountd może obsługiwać zarówno wersję 2 jak i 3 NFS. Jeśli sterownik jądra został skompilowany dla NFS3, rpc.mountd musi być wywoływany z opcją --no-nfs-version 3.
-v or --version
Wypisuje wersję rpc.mountd i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

rpc.nfsd(8), exportfs(8), exports(5), rpc.rquotad(8).

PLIKI

/etc/exports, /var/state/nfs/xtab.

AUTOR

Olaf Kirch, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 mountd

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

31 maja 1999