www.digipedia.pl - manuale

LSEEK(2)

LSEEK(2) Podręcznik programisty Linuksa LSEEK(2)
{PTM/PB/0.1/09-05-1999/"repozycjonuj offset pliku"} Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1980, 1991 Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)lseek.2 6.5 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified Fri Jul 23 22:17:00 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified 10 June 1995 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified Thu Oct 31 15:18:33 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Sat Jan 17 13:00:32 MET 1998 by Michael Haardt <michael@cantor.informatik.rwth-aachen.de> Modified Mon Sep 24 16:18:02 CEST 2001 by Michael Haardt <michael@moria.de>
 

NAZWA

lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <unistd.h>
 
off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja lseek zmienia przesunięcie dla deskryptora pliku fildes na wartość podaną w argumencie offset, zgodnie z dyrektywą whence w następujący sposób:

SEEK_SET
Przesunięcie jest ustawiane na offset bajtów.
SEEK_CUR
Przesunięcie jest ustawiane na aktualną pozycję plus offset bajtów.
SEEK_END
Przesunięcie jest ustawiane na rozmiar pliku plus offset bajtów.

Funkcja lseek umożliwia ustawienie przesunięcia w pliku poza istniejący koniec pliku. Jeśli później w tym miejscu zostaną zapisane jakieś dane, to kolejne odczyty danych z luki zwrócą bajty zerowe (aż do czasu, gdy dane zostaną rzeczywiście w tej luce zapisane).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu lseek zwraca ustawione przesunięcie, liczone w bajtach od początku pliku. W przeciwnym wypadku zwracane jest (off_t)-1 oraz ustawiane jest errno w sposób wskazujący rodzaj błędu.

BŁĘDY

EBADF
fildes nie jest otwartym deskryptorem pliku.
ESPIPE
fildes jest związany z potokiem, gniazdem, lub FIFO.
EINVAL
whence jest nieprawidłową wartością.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX, BSD 4.3

OGRANICZENIA

urządzenie musi wspierać tę operację.
 
Ograniczenia specyficzne dla Linuksa, to: użycie lseek na urządzeniu terminalowym zwraca ESPIPE. Inne systemy zwracają liczbę zapisanych znaków, używając SEEK_SET do ustawiania licznika. Niektóre urządzenia, np. /dev/null nie powodują wystąpienia błędu ESPIPE, ale zwracają wskaźnik o nieokreślonej wartości.

UWAGI

Podczas konwersji starego kodu, należy podstawiać zamiast wartości whence następujące makra:
stare nowe
0 SEEK_SET
1 SEEK_CUR
2 SEEK_END
L_SET SEEK_SET
L_INCR SEEK_CUR
L_XTND SEEK_END

SVR1-3 zwracają long zamiast off_t, BSD zwraca int.

Należy zauważyć, że deskryptory plików utworzone przez dup(2) i fork(2) współdzielą wskaźnik bieżącej pozycji w pliku, więc wykonywanie operacji typu "seek" na takich plikach może prowadzić do wyścigu.

ZOBACZ TAKŻE

dup(2), fork(2), open(2), fseek(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 lseek

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-09-24 Linux