www.digipedia.pl - manuale

()

() ()
{PTM/WK/2000-VI} Copyright (c) 1980, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)lpr.1 8.1 (Berkeley) 6/6/93
 
Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne! wykorzystuje demona kolejkowania druku do wydrukowania wskazanych plików, gdy usługi te będą dostępne. Jeżeli nie podano żadnych nazw, to przyjmowane jest standardowe wejście. Niżej opisane jednoliterowe opcje służą do powiadamiania programu buforującego drukarki, że pliki nie są standardowymi plikami tekstowymi. Demon buforowania użyje wówczas odpowiednich filtrów do wydruku danych. Przyjmuje, że pliki zawierają dane pochodzące z Przyjmuje, że pliki zawierają dane pochodzące z format ze Stanford). Posługuje się filtrem, który interpretuje pierwszy znak każdego wiersza jako standardowy znak sterujący karetki Przyjmuje, że pliki zawierają standardowe dane wykresowe, jakie tworzą procedury (zobacz także gdzie opisano filtry używane przez program buforujący druk). Używa filtru umożliwiającego drukowanie znaków sterujących i eliminującego łamanie stron. Przyjmuje, że pliki zawierają dane z (device independent troff - troff niezależny od urządzenia). Do formatowania plików wykorzystuje (równoważne z Przyjmuje, że pliki zawierają dane z (polecenia cat fotonaświetlarki). Przyjmuje, że pliki zawierają obraz rastrowy dla urządzeń takich jak Benson Varian. Te opcje odnoszą się do zarządzania zadaniem druku: Wymusza skierowanie wyniku na konkretną drukarkę. Normalnie używana jest drukarka domyślna, zależna miejscowo, lub drukarka wskazana wartością zmiennej środowiskowej Eliminuje drukowanie strony rozdzielającej. Wysyła pocztę po ukończeniu. Usuwa plik po zakończeniu buforowania lub po zakończeniu drukowania (z opcją ). Używa dowiązań symbolicznych. Zwykle pliki są kopiowane do katalogu buforowania. Opcja wykorzystuje do tworzenia dowiązań do plików zamiast próby ich kopiowania, zatem można łatwo wydrukować duże pliki. Przy tej opcji pliki nie powinny być zmieniane ani usuwane, dopóki nie zostaną wydrukowane. .Pp Pozostałe opcje mają zastosowanie do kopii, stron i nagłówków: Liczba jest pożądaną ilością kopii każdego ze wskazanych plików. Na przykład, lpr -#3 foo.c bar.c more.c spowoduje wydrukowanie 3 kopii pliku foo.c, po których wystąpią 3 kopie pliku bar.c, itd. Z drugiej strony, cat foo.c bar.c more.c | lpr -#3 da trzy kopie złączonych plików. Często w danym miejscu wyłącza się tę cechę, by zachęcić do wykorzystywania zamiast tego fotokopiarki. Określa nazwę jaki ma być osadzony na pozycji przy drukowaniu troff (przestarzałe). Demon skonstruuje plik wskazujący na nazwy ścieżkowe fontów. Klasyfikacja zadania, jaka ma zostać użyta na stronie rozdzielającej. Na przykład, lpr -C EECS foo.c powoduje, że na stronie rozdzielającej nazwa systemu (nazwa zwracana przez ma być zastąpiona przez a wydrukowany ma zostać plik foo.c. Nazwa zadania, jaka ma być wydrukowana na stronie rozdzielającej. Normalnie używana jest nazwa pierwszego z plików. Nazwa tytułu dla zamiast nazwy pliku. Nazwa użytkownika do wydruku na stronie rozdzielającej, również do celów rozliczeniowych. Ta opcja jest honorowana tylko jeśli rzeczywistym identyfikatorem użytkownika jest demon (lub identyfikator podany w pliku printcap zamiast demona). Jest ona przeznaczona do przypadków, gdy filtry druku chcą ponownie kolejkować zadania. Wyjście jest wcięte. Jeżeli następnym argumentem jest numeryczne liczba kolumn, to jest on stosowany jako liczba odstępów do wydrukowania przed każdym z wierszy. W przeciwnym razie drukowanych jest 8 znaków. Używa jako szerokości kolumn dla polecenia Jeżeli poniższa zmienna środowiska istnieje, to jest używna przez Określa drukarkę zamienną. Identyfikacja osobista. Baza danych o możliwościach drukarek. Demony drukarek wierszowych. Katalogi wykorzystywane do buforowania. Pliki stwrujące demonów. Pliki danych podane w plikach "cf". Tymczasowe kopie plików "cf". Polecenie pojawiło się w Próba buforowania wydruku zbyt dużego pliku powoduje jego obcięcie. sprzeciwia się drukowaniu plików binarnych. Jeżeli użytkownik inny niż root drukuje plik a buforowanie jest wyłączone, to wypisuje komunikat mówiący o tym i nie umieszcza zadań w kolejce. Jeżeli nie może być wykonane połączenie z na lokalnej maszynie, to mówi, że demon nie może zostać uruchomiony. W pliku dziennika demona może wypisywać komunikaty diagnostyczne dotyczące brakujących plików buforowania. Fonty dla i położone są na maszynie z drukarką. Nie jest obecnie możliwe użycie lokalnych bibliotek fontów. Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
 
man --locale=C 1a lpr Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
April 12, 2016