www.digipedia.pl - manuale

LONGJMP(3)

LONGJMP(3) Funkcje biblioteczne LONGJMP(3)
1999 PTM Przemek Borys Aktualizacja do man-pages 1.47 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> -------- Written by Michael Haardt, Fri Nov 25 14:51:42 MET 1994
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Added siglongjmp, Sun Mar 2 22:03:05 EST 1997, jrv@vanzandt.mv.com Modifications, Sun Feb 26 14:39:45 1995, faith@cs.unc.edu --------

NAZWA

longjmp, siglongjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu

SKŁADNIA

#include <setjmp.h>
 
void longjmp(jmp_buf env, int val); void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

longjmp() i setjmp() są przydatne w obsłudze błędów i przerwań, napotykanych w niskopoziomowych procedurach programu. longjmp() odtwarza środowisko zachowane przez ostatnie wywołanie setjmp(), z odpowiadającym argumentem env. Po zakończeniu longjmp(), program działa dalej tak, jakby wywołanie setjmp() właśnie zwróciło wartość val. longjmp() nie potrafi spowodować zwrócenia 0. Jeśli longjmp jest wywołane z argumentem 0, zwrócone zostanie 1.

siglongjmp() jest podobne do longjmp(), inny jest tylko typ jego argumentu env. Jeśli wywołanie sigsetjmp(), które ustawiło env miało ustawiony niezerowy znacznik savesigs, to siglongjmp() odtworzy rónież zestaw blokowanych sygnałów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja ta nigdy nie powracają.

ZGODNE Z

POSIX

UWAGI

POSIX nie podaje czy longjmp powinno odtwarzać kontekst sygnałowy. Jeśli potrzebne jest zachowywanie maski sygnałów, należy używać siglongjmp.

longjmp() i siglongjmp() powodują, że programy są trudne do zrozumienia i pielęgnowania. Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE

setjmp(3), sigsetjmp(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 longjmp

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-03-02