www.digipedia.pl - manuale

LLSEEK(2)

LLSEEK(2) Podręcznik programisty Linuksa LLSEEK(2)
Copyright (C) 1995 Andries Brouwer (aeb@cwi.nl)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Written 10 June 1995 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified Thu Oct 31 15:16:23 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Translation (c) 2001 Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> manpages 1.47
 

NAZWA

_llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
#include <linux/unistd.h>
 
_syscall5(int, _llseek, uint, fd, ulong, hi, ulong, lo, loff_t *, res, uint, wh);
 
int _llseek(unsigned int fd, unsigned long offset_high, unsigned long offset_low, loff_t *result, unsigned int whence);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja _llseek repozycjonuje offset deskryptora pliku fd na (offset_high<<32) | offset_low bajtów względem początku pliku, względem bieżącej pozycji w pliku lub względem końca pliku, w zależności od tego, czy whence jest odpowiednio równe SEEK_SET, SEEK_CUR, czy SEEK_END. Funkcja ta zwraca w argumencie result pozycję wynikową.

 

WARTOŚĆ ZWRACANA

W razie pomyślnego zakończenia, _llseek zwraca 0. W przeciwnym przypadku, zwracana jest wartość -1 i ustawiane jest errno dla wskazania rodzaju błędu.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.
EINVAL
whence jest nieprawidłowe.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna być używana w przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

lseek(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 llseek

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1995-06-10 Linux 1.2.9