www.digipedia.pl - manuale

LINK(2)

LINK(2) Podręcznik programisty Linuksa LINK(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
1999 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
This manpage is Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt; 1993 Michael Haardt, Ian Jackson.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Fri Jul 23 22:01:51 1993 Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Sun Aug 21 18:18:14 1994: Michael Haardt's NFS diffs were applied by hand <faith@cs.unc.edu>
 

NAZWA

link - utworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int link(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

link tworzy nowe dowiązanie (nazywane też dowiązaniem twardym) do istniejącego pliku.

 
Jeśli plik newpath już istnieje, to nie będzie nadpisany.
 
Ta nowa nazwa może być używana dokłądnie tak samo jak stara w dowolnychoperacjach; obie nazwy odnoszą się do tego samego pliku (i w związku z tym mają te same prawa i właścicielstwo). Nie można też powiedzieć, która nazwa jest `oryginalna'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EXDEV
oldpath i newpath nie leżą na tym samym systemie plików.
EPERM
system plików zawierający oldpath i newpath nie obsługuje tworzenia twardych dowiązań.
EFAULT
oldpath lub newpath wskazuje poza dostępną dla użyrkownika przestrzeń adresową.
EACCES
Zapis do katalogu zawierającego newpath nie jest dozwolony dla efekywnego UID procesu, lub jeden z katalogów w oldpath lub newpath nie daje uprawnień przeszukiwania (wykonania).
ENAMETOOLONG
oldpath lub newpath było zbyt długie.
ENOENT
Składnik katalogu w oldpath lub newpath nie istnieje, lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym.
ENOTDIR
Składnik oldpath lub newpath używany jako katalog nie jest w rzeczywistości katalogiem.
ENOMEM
Brak dostępnej pamięci jądra.
EROFS
Plik leży na systemie plików tylko dla odczytu.
EEXIST
newpath już istnieje.
EMLINK
Plik wskazywany przez oldpath ma już maksymalną ilość dowiązań.
ELOOP
Podczas rozwiązywania oldpath lub newpath napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
ENOSPC
Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na nowy wpis w katalogu.
EPERM
oldpath jest katalogiem.
EIO
Wystąpił błąd we/wy.

UWAGI

Twarde dowiązania, tworzone z pomocą link, nie mogą wykraczać poza jeden system plików. W takich sytuacjach można użyć funkcji symlink.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3, X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy ENOLINK i EMULTIHOP; POSIX.1 nie dokumentuje ELOOP. X/OPEN nie dokumentuje EFAULT, ENOMEM ani EIO.

USTERKI

Na systemach NFS, wartość zwracana może być nieprawidłowa w wypadku gdy serwer NFS dokonuje tworzenia dowiązania i umiera przed zakomunikowaniem tego faktu. Można użyć stat(2) aby dowiedzieć się czy dowiązanie zostało utworzone.

ZOBACZ TAKŻE

symlink(2), unlink(2), rename(2), open(2), stat(2), ln(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 link

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-12-10 Linux 2.0.30