www.digipedia.pl - manuale

KILLPG(2)

KILLPG(2) Podręcznik programisty Linuksa KILLPG(2)
1999 PTM Przemek Borys Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1980, 1991 Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)killpg.2 6.5 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified Fri Jul 23 21:55:01 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Tue Oct 22 08:11:14 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com>
 

NAZWA

killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

SKŁADNIA

#include <signal.h>
 
int killpg(int pgrp, int sig);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

killpg wysyła sygnał sig do grupy procesów pgrp. Lista synałów znajduje się w sigaction(2). Jeśli pgrp jest równe 0, to killpg wysyła sygnał do grupy procesów procesu wysyłającego.

 
Proces wysyłający i członkowie grupy procesu muszą mieć ten sam efektywny ID użytkownika, lub wysyłający musi być superużytkownikiem. Jako szczególny przypadek, sygnał kontynucaji SIGCONT można wysłać dodowolnego procesu będącego potomkiem procesu bieżącego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyżlnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
sig nie jest prawidłowym numerem sygnału.
ESRCH
Nie znaleziono żadnego procesu w grupie określonej przez pgrp.
ESRCH
Podano zerową grupę, lecz proces wysyłający nie ma grupy procesów.
EPERM
Proces wysyłający nie jest superużytkownikiem, a niektóre z procesów docelowych mają inny efektywny ID użytkownika niż proces wysyłający.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja killpg pojawiła się pierwotnie w BSD4.0).

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), getpgrp(2), signal(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 killpg

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-07-23 BSD