www.digipedia.pl - manuale

IOPL(2)

IOPL(2) Podręcznik programisty Linuksa IOPL(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
{PTM/PB/0.1/09-05-1999/"zmień poziom uprzywilejowania I/O"} Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu) Portions extracted from linux/kernel/ioport.c (no copyright notice).
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Tue Aug 1 16:47 1995 by Jochen Karrer <cip307@cip.physik.uni-wuerzburg.de> Modified Tue Oct 22 08:11:14 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Fri Nov 27 14:50:36 CET 1998 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>
 

NAZWA

iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

SKŁADNIA

#include <sys/io.h>
 
int iopl(int level);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

iopl zmienia poziom uprawnień we/wy bieżącego procesu na podstawie parametru level.

 
Wywołanie to jest niezbędne do umożliwienia działania pod Linuksem X serwerom zgodnym z 8514. Ponieważ serwery te wymagają dostępu do wszystkich 65536 portów I/O, polecenie ioperm nie wystarcza.
 
Dodatkowo do zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów we/wy, praca na wyższych poziomach uprawnień we/wy umożliwia procesowi również zablokowanie przerwań. Prawdopodobnie spowodowałoby to załamanie systemu i nie jest to zalecane.
 
Prawa są dziedziczone przez fork i exec.
 
Poziom uprawnień we/wy dla normalnego procesu wynosi 0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
level jest większy niż 3.
EPERM
Bieżący użytkownik nie jest superużytkownikiem.

CONFORMING TO

iopl jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

Libc5 traktuje to jak wywołanie systemowe i posiada dla niego prototyp w <unistd.h>. Glibc1 nie posiada prototypu. Glibc2 posiada prototyp zarówno w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>. Należy unikać tego ostatniego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

ZOBACZ TAKŻE

ioperm(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 iopl

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-07-24 Linux 0.99.11