www.digipedia.pl - manuale

IOPERM(2)

IOPERM(2) Podręcznik programisty Linuksa IOPERM(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
{PTM/PB/0.1/09-05-1999/"ustaw prawa wejścia/wyjścia do portu"} Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1993 Michael Haardt (michael@moria.de) Fri Apr 2 11:32:09 MET DST 1993
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Modified Sat Jul 24 15:12:05 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Tue Aug 1 16:27 1995 by Jochen Karrer <cip307@cip.physik.uni-wuerzburg.de> Modified Tue Oct 22 08:11:14 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Mon Feb 15 17:28:41 CET 1999 by Andries E. Brouwer <aeb@cwi.nl>
 

NAZWA

ioperm - ustawienie uprawnień dla portu wejścia/wyjścia

SKŁADNIA

#include <unistd.h> /* dla libc5 */
 
#include <sys/io.h> /* dla glibc */
 
int ioperm(unsigned long from, unsigned long num, int turn_on);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Ioperm ustawia bity dostępu do portów dla procesu dla num bajtów, poczynając od adresu portu from do wartości turn_on. Użycie ioperm wymaga uprawnień roota.

 
W ten sposób można podać tylko pierwszych 0x3ff portów we/wy. Dla reszty trzeba użyć funkcji iopl. Prawa nie są dziedziczone przy wykonywaniu fork, lecz są przy exec. Jest to przydatne przy udzielaniu dostępu do portów dla nieuprzywilejowanych zadań.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

ioperm jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

Libc5 traktuje to jak wywołanie systemowe i posiada dla niego prototyp w <unistd.h>. Glibc1 nie posiada prototypu. Glibc2 posiada prototyp zarówno w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>. Należy unikać tego ostatniego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

ZOBACZ TAKŻE

iopl(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 ioperm

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-01-21 Linux