www.digipedia.pl - manuale

IOCTL(2)

IOCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa IOCTL(2)
{PTM/PB/0.1/09-05-1999/"kontroluj urządzenia"} Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Aug 2002, manpages 1.53
 
Copyright (c) 1980, 1991 Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)ioctl.2 6.4 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified 1993-07-23 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified 1996-10-22 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 1999-06-25 by Rachael Munns <vashti@dream.org.uk> Modified 2000-09-21 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>
 

NAZWA

ioctl - sterowanie urządzeniem

SKŁADNIA

#include <sys/ioctl.h>
 
int ioctl(int d, int request, ...);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja ioctl manipuluje na podległych jej parametrach urządzeń, do których dostęp odbywa się poprzez pliki specjalne. W szczególności, za pomocą żądań ioctl można kontrolować wiele właściwości operacyjnych specjalnych plików znakowych (np. terminali). Argument d musi być otwartym deskryptorem pliku.

Drugi argument jest zależnym od urządzenia kodem polecenia. Trzeci argument jest pozbawionym typu wskaźnikiem do obszaru pamięci, tradycyjnie char *argp (pochodzi z okresu zanim void * stało się poprawne w C) i tak będzie nazywany w niniejszej dyskusji.

Ioctl request zawiera w sobie zakodowaną informację czy argument jest parametrem wejściowym czy wyjściowym oraz rozmiar argp tego argumentu w bajtach. Makra i definicje, używane do przekazywania request do ioctl, znajdują się w pliku <sys/ioctl.h>.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zazwyczaj, po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Niektóre ioctl-e używają zwracanej wartości jako parametru wyjściowego i zwracają wówczas pewną wartość nieujemną. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
d nie jest prawidłowym deskryptorem.
EFAULT
argp wskazuje na niedostępny obszar pamięci.
ENOTTY
d nie jest związane z urządzeniem znakowym.
ENOTTY
Podane żądanie nie ma zastosowania dla obiektu, na który wskazuje deskryptor d.
EINVAL
request lub argp są nieprawidłowe.

CONFORMING TO

Brak jednego standardu. Argumenty, zwracane wartości i semantyka ioctl(2) różnią się w zależności od sterownika urządzenia, którego dotyczą (wywołanie jest używane jako uniwersalne dla operacji, które nie dają się ładnie dopasować do uniksowego modelu strumieni we/wy). W ioctl_list(2) znajduje się lista wielu znanych wywołań ioctl. Funkcja ioctl pojawiła się w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

execve(2), fcntl(2), ioctl_list(2), mt(4), sd(4), tty(4)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 ioctl

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2000-09-21 BSD