www.digipedia.pl - manuale

INIT_MODULE(2)

INIT_MODULE(2) Wsparcie dla modułów INIT_MODULE(2)
Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc. This file is distributed according to the GNU General Public License. See the file COPYING in the top level source directory for details. $ Id: init_module.2 1.1 Fri, 05 Jan 2001 12:45:19 +1100 kaos $
 
$Id: init_module.2,v 1.2 2001/11/13 13:43:01 ankry Exp $
 

NAZWA

init_module - inicjalizacja wpisu ładowalnego modułu

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>
 
int init_module(const char *name, struct module *image);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

init_module ładuje do przestrzeni jądra przesunięty obraz modułu i wykonuje funkcję init tego modułu.

Obraz modułu rozpoczyna się od struktury modułu, po której następują, odpowiednio, kod i dane. Struktura modułu jest zdefiniowana następująco:

struct module { unsigned long size_of_struct; struct module *next; const char *name; unsigned long size; long usecount; unsigned long flags; unsigned int nsyms; unsigned int ndeps; struct module_symbol *syms; struct module_ref *deps; struct module_ref *refs; int (*init)(void); void (*cleanup)(void); const struct exception_table_entry *ex_table_start; const struct exception_table_entry *ex_table_end; #ifdef __alpha__ unsigned long gp; #endif };

Wszystkie pola wskazujące, oprócz next i refs, powinny wskazywać na adresy w ciele modułu i zostać zainicjalizowane odpowiednio dla przestrzeni adresowej jądra, tzn. przesunięte wraz z resztą modułu.

Ta funkcja jest dostępna jedynie dla superużytkownika.

RETURN VALUE

W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
ENOENT
Nie istnieje moduł o tej nazwie.
EINVAL
Któryś z wpisów image jest wypęłniony nieprawidłowo, image->name różni się od oryginalnej nazwy modułu, któryś z wpisów image->deps nie odpowiada żadnemu załadowanemu modułowi lub inna podobna niespójność.
EBUSY
Procedura inicjalizacji modułu zakończyła się niepowodzeniem.
EFAULT
name lub image znajduje się poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

create_module(2), delete_module(2), query_module(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 init_module

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

26 grudnia 1996 Linux 2.1.17