www.digipedia.pl - manuale

GETSOCKNAME(2)

GETSOCKNAME(2) Podręcznik programisty Linuksa GETSOCKNAME(2)
{PTM/PB/0.1/02-03-1999/"pobierz nazwę gniazda"} Translation 1999 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (c) 1983, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)getsockname.2 6.4 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified Sat Jul 24 16:30:29 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Tue Oct 22 00:22:35 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Sun Mar 28 21:26:46 1999 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>
 

NAZWA

getsockname - pobranie nazwy gniazda

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>
 
int getsockname(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen)

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getsockname zwraca bieżącą nazwę name dla zadanego gniazda. Parametr namelen powinien być zainicjalizowany tak, aby podawał rozmiar obszaru wskazywanego przez name. Po zakończeniu, zawiera on rzeczywisty rozmiar zwróconej nazwy (w bajtach).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
Argument s nie jest prawidłowym deskryptorem.
ENOTSOCK
Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.
ENOBUFS
Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.
EFAULT
Parametr name wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getsockname pojawiła się w 4.2BSD). SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów: ENOMEM i ENOSR.

UWAGA

Trzeci argument getsockname jest w rzeczywistości typu `int *' (i tak jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sostał jeszcze przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również socklen_t. Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

bind(2), socket(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getsockname

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-07-24 BSD