www.digipedia.pl - manuale

GETSID(2)

GETSID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETSID(2)
{PTM/PB/0.1/02-03-1999/"pobierz/ustaw id sesji"} Translation 1999 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 
Copyright (C) 1996 Andries Brouwer (aeb@cwi.nl)
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Modified Thu Oct 31 14:18:40 1996 by Eric S. Raymond <esr@yhyrsus.com> Modified 2001-12-17, aeb

NAZWA

getsid - pobranie ID sesji

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
pid_t getsid(pid_t pid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getsid(0) zwraca ID sesji procesu wywołującego. getsid(p) zwraca ID sesji procesu o numerze ID procesu równym p. (ID sesji dla procesu jest to numer ID grupy procesów procesu przewodzącego sesji.) Po błędzie zwracane jest (pid_t) -1, i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM
Proces o numerze ID procesu równym p istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces bieżący, a implementacja traktuje to jako błąd.
ESRCH
Nie znaleziono procesu o numerze ID procesu równym p.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX 1003.1-2001.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.

Linux zawiera tę funkcję systemową począwszy od wersji Linuksa 1.3.44. Wspomaganie w libc istnieje od libc 5.2.19.

Aby otrzymać prototyp pod glibc, należy zdefiniować zarówno _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED, lub użyć "#define _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jesy liczbą całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

getpgid(2), setsid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getsid

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-12-17 Linux 2.5.0