www.digipedia.pl - manuale

GETRESUID(2)

GETRESUID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETRESUID(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
{PTM/PB/0.1/02-03-1999/"pobierz rzeczywisty, efektywny, lub zachowany id"} Translation 1999 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Mar 2002, manpages 1.48
 
Copyright (C) 1997 Andries Brouwer (aeb@cwi.nl)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 

NAZWA

getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy.

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
 
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getresuid i getresgid (obydwa wprowadzone w systemie Linux 2.1.44) pobierają rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika (lub odpowiednio grupy) bieżącego procesu.

 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową programu wywołującego.

ZGODNE Z

To wywołanie jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

getuid(2), setuid(2), setreuid(2), setresuid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getresuid

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-07-16 Linux 2.1.44