www.digipedia.pl - manuale

GETPWNAM(3)

GETPWNAM(3) Podręcznik programisty Linuksa GETPWNAM(3)
1999 PTM Przemek Borys aktualizacja do man-pages 1.45 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> -------- Copyright 1993 David Metcalfe (david@prism.demon.co.uk)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
References consulted: Linux libc source code Lewine's _POSIX Programmer's Guide_ (O'Reilly & Associates, 1991) 386BSD man pages
 
Modified Sat Jul 24 19:20:36 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Mon May 27 21:37:47 1996 by Martin Schulze (joey@linux.de) --------

NAZWA

getpwnam, getpwuid - odczytanie wpisu z pliku z hasłami

SKŁADNIA

#include <pwd.h> #include <sys/types.h>
 
struct passwd *getpwnam(const char *name);
 
struct passwd *getpwuid(uid_t uid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getpwnam zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada użytkownikowi o nazwie nazwa.

Funkcja getpwuid zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada użytkownikowi o identyfikatorze uid.

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

 
struct passwd { char *pw_name; /* nazwa użytkownika */ char *pw_passwd; /* hasło użytkownika */ uid_t pw_uid; /* identyfikator użytkownika */ gid_t pw_gid; /* identyfikator grupy */ char *pw_gecos; /* imię i nazwisko */ char *pw_dir; /* katalog domowy */ char *pw_shell; /* program powłoki */ };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getpwnam() i getpwuid() zwracają wskaźnik do struktury passwd, lub NULL, gdy odpowiedni wpis nie zostanie znaleziony lub gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

fgetpwent(3), getgrnam(3), getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getpwnam

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-05-27 GNU