www.digipedia.pl - manuale

GETPWENT(3)

GETPWENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETPWENT(3)
1999 PTM Przemek Borys aktualizacja do man-pages 1.45 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> -------- Copyright 1993 David Metcalfe (david@prism.demon.co.uk)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
References consulted: Linux libc source code Lewine's _POSIX Programmer's Guide_ (O'Reilly & Associates, 1991) 386BSD man pages
 
Modified Sat Jul 24 19:22:14 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Mon May 27 21:37:47 1996 by Martin Schulze (joey@linux.de) --------

NAZWA

getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku z hasłem

SKŁADNIA

#include <pwd.h> #include <sys/types.h>
 
struct passwd *getpwent(void);
 
void setpwent(void);
 
void endpwent(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getpwend zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej poszczególne pola linijki z /etc/passwd. Podczas pierwszego wywołania, zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane są kolejne.

Funkcja setpwent ustawia wskaźnik pliku na jego początek /etc/passwd.

Funkcja endpwent() zamyka plik /etc/passwd.

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

 
struct passwd { char *pw_name; /* nazwa użytkownika */ char *pw_passwd; /* hasło użytkownika */ uid_t pw_uid; /* identyfikator użytkownika */ gid_t pw_gid; /* identyfikator grupy */ char *pw_gecos; /* imię i nazwisko */ char *pw_dir; /* katalog domowy */ char *pw_shell; /* program powłoki */ };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury passwd lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

fgetpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getpwent

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-05-27 GNU