www.digipedia.pl - manuale

GETPRIORITY(2)

GETPRIORITY(2) Podręcznik programisty Linuksa GETPRIORITY(2)
{PTM/PB/0.1/02-03-1999/"pobierz lub ustaw priotytet przydzielania"} Translation 1999 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jun 2002, manpages 1.49
 
Copyright (c) 1980, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)getpriority.2 6.9 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified Sat Jul 24 16:33:19 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Mon Jul 1 21:59:57 1996 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified Wed Nov 6 03:55:47 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified, 21 Oct 01, Michael Kerrisk, <mtk16@ext.canterbury.ac.nz> Corrected statement under EPERM to clarify privileges required Modified, 21 Jun 02, Michael Kerrisk, <mtk16@ext.canterbury.ac.nz> Clarified meaning of 0 value for 'who' argument
 

NAZWA

getpriority, setpriority - pobranie/ustawienie priorytetu programu podczas szeregowania zadań

SKŁADNIA

#include <sys/time.h>
 
#include <sys/resource.h>
 
int getpriority(int which, int who);
 
int setpriority(int which, int who, int prio);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Priorytet procesu, grupy procesów, lub użytkownika podczas szeregowania zadań, wskazywany przez which i who jest uzyskiwany za pomocą wywołania getpriority a ustawiany za pomocą wywołania setpriority. which jest jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER, a who jest interpretowane względem which (identyfikator procesu dla PRIO_PROCESS, identyfikator grupy procesów dla PRIO_PGRP i identyfikator użytkownika dla PRIO_USER). Zerowa wartość who określa (odpowiednio) proces wywołujący funkcję, jego grupę procesów lub rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu wywołującego funksję. prio jest wartością z zakresu od -20 do 20 (lecz zobacz UWAGI poniżej). Domyślnym priorytetem jest 0; mniejsze priorytety powodują korzystniejsze traktowanie podczas szeregowania zadań.

 
Funkcja getpriority zwraca najwyższą wartość (najniższą wartość numeryczną), spośród posiadanych przez którykolwiek z podanych procesów. Funkcja setpriority ustawia priorytety wszystkich podanych procesów na wskazaną wartość. Jedynie superużytkownik może zmniejszać priorytety.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Ponieważ -1 jest legalną wartością spośród normalnie zwracanych przez getpriority, niezbędnym jest wyzerowanie zmiennej zewnętrznej errno przed wywołaniem tej funkcji i późniejsze sprawdzenie czy -1 oznaczało błąd, czy normalną wartość. Funkcja setpriority zwraca 0 jeśli nie było błędów lub -1 jeśli jakiś wystąpił.

BŁĘDY

ESRCH
Nie zlokalizowano żadnego procesu przy użyciu podanych wartości which i who.
EINVAL
which nie był jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER.

Oprócz powyższych błędów, dla setpriority mogą wystąpić:

EPERM
Proces został zlokalizowany, lecz ani jego efektywny, ani rzeczywisty ID użytkownika nie odpowiadał efektywnemu ID użytkownika wywołującego.
EACCES
Użytkownik nie będący superużytkownikiem próbował obniżyć priorytet procesu.

UWAGI

Szczegółowe warunki wystąpienia błędu EPERM zależą od systemu. Powyżej opisano co mówi na ten temat SUSv3, z którym wydają sie być zgodne wszystkie systemy typu SYSV. Linux wymaga, aby rzeczywisty lub efektywny ID użytkownika wywołującego zgadzał się z rzeczywistym użytkownikiem procesu who (zamiast z jego efektywnym ID użytkownika). Wszystkie systemy typu BSD (SunOS 4.1.3, Ultrix 4.2, BSD 4.3, FreeBSD 4.3, OpenBSD-2.5, ...) wymagają, aby efektywny ID użytkownika wywołującego zgadzał się z efektywnym ID użytkownika procesu who.

Rezczywisty zakres priorytetów jest różny dla różnych wersji jądra. Linux wcześniejszy niż 1.3.36 miał -nieskończoność..15. Linux od 1.3.43 ma -20..19, a funkcja systemowa getpriority zwraca 40..1 dla tych wartości (gdyż liczby ujemne są kodami błędów). Funkcja biblioteczna przekształca N na 20-N.

Włączanie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, ale zwiększa przenośność. (Rzeczywiście, <sys/resource.h> definiuje strukturę rusage zawierającą pola typu struct timeval zdefiniowanego w <sys/time.h>.)

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcje te pierwotnie pojawiły się w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

nice(1), fork(2), renice(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getpriority

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2002-06-21 BSD