www.digipedia.pl - manuale

GETPEERNAZWA(2)

GETPEERNAZWA(2) Podręcznik programisty Linuksa GETPEERNAZWA(2)
Copyright (c) 1983, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)getpeername.2 6.5 (Berkeley) 3/10/91
 
Modified Sat Jul 24 16:37:50 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Thu Jul 30 14:37:50 1993 by Martin Schulze <joey@debian.org> Modified Sun Mar 28 21:26:46 1999 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified 17 Jul 2002, Michael Kerrisk <mtk16@ext.canterbury.ac.nz> Added 'socket' to NAME, so that "man -k socket" will show this page.
 
Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Aug 2002, manpages 1.52
 

NAZWA

getpeername - pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>
 
int getpeername(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getpeername zwraca nazwę drugiej strony równorzędnego połączenia odbywającego się poprzez gniazdo s. Parametr namelen powinien być zainicjalizowany tak, aby podawać rozmiar obszaru wskazywanego przez name. Po zakończeniu, będzie on zawierać rzeczywisty rozmiar zwróconej nazwy (w bajtach). Nazwa jest obcinana, jeśli zadany bufor jest zbyt mały.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
Argument s nie jest prawidłowym deskryptorem.
ENOTSOCK
Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.
ENOTCONN
Gniazdo nie jest podłączone.
ENOBUFS
Brakło zasobów w systemie do wykonania tej operacji.
EFAULT
Parametr name wskazuje na obszar pamięci nie będący dozwoloną przestrzenią adresową procesu.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getpeername pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD).

UWAGA

Trzeci argument getpeername jest w rzeczywistości typu `int *' (i tak jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sostał jeszcze przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również socklen_t. Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

accept(2), bind(2), getsockname(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getpeername

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-07-30 BSD