www.digipedia.pl - manuale

GETPAGESIZE(2)

GETPAGESIZE(2) Podręcznik programisty Linuksa GETPAGESIZE(2)
Copyright (C) 2001 Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Translation (c) 2002 Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> manpages 1.47
 

NAZWA

getpagesize - pobranie rozmiaru strony pamięci

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int getpagesize(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getpagesize() zwraca ilość bajtów w stronie, przy czym "strona" jest to pojęcie takie, jak używane w opisie mmap(2), gdzie jednostką mapowanie plików jest strona pamięci.

 
Rozmiar tego rodzaju stron, które są używane przez mmap można znaleźć za pomocą
 
#include <unistd.h> long sz = sysconf(_SC_PAGESIZE);
 
(gdzie niektóre systemy dopuszczają również synonim _SC_PAGE_SIZE dla _SC_PAGESIZE), lub
 
#include <unistd.h> int sz = getpagesize();

HISTORIA

Ta funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD, SUSv2. W SUSv2 funkcja getpagesize() jest oznaczona jako "pozostałość" ("legacy"), a w POSIX 1003.1-2001 została pominięta. HPUX nie zawiera tej funkcji.

UWAGI

Obecność getpagesize() jako funkcji systemowej Linuksa zależy od architektury. Jeśli istnieje, zwraca symbol jądra PAGE_SIZE, który zależy od architektury i modelu maszyny. W ogólności, aby mieć jedną dystrybucję binarną dla każdej architektury, używa się binariów, które są zależne od architektury, ale nie od modelu maszyny. Oznacza to, że program użytkownika nie powinien określać PAGE_SIZE podczas kompilacji na podstawie plików nagłówkowych, a używać bieżącej funkcji systemowej, co najmniej dla tych architektur (np. sun4), dla których istnieje zależność PAGE_SIZE od modelu maszyny. W tym miejscu libc4, libc5 i glibc 2.0 zawodzą, gdyż ich getpagesize() zwraca wartość wyliczoną statycznie, a nie korzysta funkcji systemowej. Wszystko jest OK w glibc 2.1.

ZOBACZ TAKŻE

mmap(2), sysconf(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getpagesize

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-12-21 Linux 2.5.0