www.digipedia.pl - manuale

getipnodebyname(3)

getipnodebyname(3) Podręcznik programisty Linuksa getipnodebyname(3)
Copyright 2000 Sam Varshavchik <mrsam@courier-mta.com>
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
References: RFC 2553
 
Tłumaczenie wersji man-pages 1.55 - maj 2003 PTM Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>
 

NAZWA

getipnodebyname, getipnodebyaddr, freehostent - określenie nazw i adresów sieciowych hosta

SKŁADNIA

#include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netdb.h>
 
struct hostent *getipnodebyname(const char *name, int af, int flags, int *error_num);
 
struct hostent *getipnodebyaddr(const void *addr, size_t len, int af, int *error_num);
 
void freehostent(struct hostent *ip);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Te funkcje są przestarzałe. Zamiast nich należy używać getaddrinfo(3) i getnameinfo(3).

Funkcje getipnodebyname(3) i getipnodebyaddr(3) zwracają nazwy i adresy hosta sieciowego. Wynik jest wskaźnikiem do struktury o następującej postaci:

 
struct hostent { char *h_name; char **h_aliases; int h_addrtype; int h_length; char **h_addr_list; };

Funkcje te zastąpiły funkcje gethostbyname(3) i gethostbyaddr(3), które mogły udostępniać jedynie adresy należące do rodziny adresów sieciowych IPv4. Funkcje getipnodebyname(3) i getipnodebyaddr(3) mogą udostępniać adresy należące do wielu rodzin adresów sieciowych.

W odróżnieniu od funkcji gethostby, funkcje te zwracają wskaźniki do pamięci przydzielonej dynamicznie. Funkcja freehostent(3) służy do zwalniania przydzielonej dynamicznie pamięci, gdy wywołujący już nie potrzebuje struktury hostent.

parametry getipnodebyname

Funkcja getipnodebyname(3) wyszukuje adresy sieciowe hosta podanego w parametrze name. Parametr af może zawierać jedną z następujących wartości:
AF_INET
Parametr name wskazuje na adres IPv4 (w postaci czterech rozdzielonych kropkami liczb) lub na nazwę hosta sieci IPv4.
AF_INET6
Parametr name wskazuje na adres IPv6 (w postaci szesnastkowej) lub na nazwę hosta sieci IPv6.

Parametr flags zawiera dodatkowe opcje. Można podać więcej niż jedną opcję poprzez wykonanie na nich logicznego OR. flags powinno być ustawione na 0, gdy żadne opcje nie są potrzebne.

AI_V4MAPPED
Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 określa, że zapytanie ma dotyczyć adresów IPv4, a nie IPv6; adresy IPv4 będą odwzorowane na adresy IPv6.
AI_ALL
Ten znacznik użyty łącznie z AI_V4MAPPED określa, że zapytanie ma dotyczyć zarówno adresów IPv4, jak i IPv6. Znalezione adresy IPv4 zostaną odwzorowane na adresy IPv6.
AI_ADDRCONFIG
Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 oznacza, że dalsze zapytania dotyczące adresów IPv6 nie powinny być wykonywane, jeżeli system nie posiada adresu IPv6 przydzielonego do któregoś z interfejsów sieciowych oraz, że dalsze zapytania dotyczące adresów IPv4 nie powinny być wykonywane, jeżeli system nie posiada adresu IPv4 przydzielonego do któregoś z interfejsów sieciowych. Znacznik ten może zostać użyty samodzielnie lub łącznie ze znacznikiem AI_V4MAPPED.
AI_ALL
Ten znacznik jest równoważny (AI_ADDRCONFIG | AI_V4MAPPED).

parametry getipnodebyaddr

Funkcja getipnodebyaddr(3) poszukuje nazwy hista, którego adres sieciowy jest podany w parametrze addr. Parametr af może mieć jedną z następujących wartości:
AF_INET
Parametr addr wskazuje na strukturę struct in_addr; len musi mieć wówczas wartość sizeof(struct in_addr).
AF_INET6
Parametr addr wskazuje na strukturę struct in6_addr; len musi mieć wówczas wartość sizeof(struct in6_addr).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Gdy wystąpi błąd, zwrócony zostanie wskaźnik NULL a error_num będzie zawierać kod błędu według następującej listy:
HOST_NOT_FOUND
Nie znaleziono nazwy lub adresu sieciowego hosta.
NO_ADDRESS
Serwer DNS rozpoznał adres sieciowy lub nazwę hosta, ale nie zwrócił odpowiedzi. Może się to zdarzyć, gdy host posiada jedynie adresy IPv4, a zapytanie dotyczyło jedynie informacji o IPv6, lub odwrotnie.
NO_RECOVERY
Serwer DNS zwrócił błąd trwały.
TRY_AGAIN
Serwer DNS zwrócił błąd tymczasowy. Może następnym razem bedzie więcej szczęścia.

W przypadku pomyślnego wyniku zapytania zwraca ny jest wskaźnik do struktury hostent zawierającej następujące pola:

h_name
Oficjalna nazwa tego hosta.
h_aliases
Tablica wskaźników do nieoficjalnych aliasów tego samego hosta. Tablica jest zakończona wskaźnikiem NULL.
h_addrtype
Kopia parametru af funkcji getipnodebyname(3) lub getipnodebyaddr(3). h_addrtype będzie równe AF_INET, gdy parametr af był równy AF_INET. h_addrtype będzie równe AF_INET6, gdy parametr af był równy AF_INET6.
h_length
Będzie równe sizeof(struct in_addr), gdy h_addrtype jest równe AF_INET a sizeof(struct in6_addr), gdy h_addrtype jest równe AF_INET6.
h_addr_list
Tablica zawierająca jeden lub więcej wskaźników do struktur adresów sieciowych danego hosta. Tablica jest zakończona wskaźnikiem NULL.

UWAGI

Funkcje te były obecne w glibc 2.1.91-95, ale zostały ponownie usunięte. Wspierają je niektóre systemy uniksopodobne, lecz wszystkie traktują te funkcje jako niezalecane.

ZGODNE Z

RFC 2553.

ZOBACZ TAKŻE

getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet_ntop(3), inet_pton(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getipnodebyname

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2002-04-03 Linux