www.digipedia.pl - manuale

GETHOSTID(2)

GETHOSTID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETHOSTID(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Updated with additions from Mitchum DSouza <m.dsouza@mrc-apu.cam.ac.uk> Portions Copyright 1993 Mitchum DSouza <m.dsouza@mrc-apu.cam.ac.uk>
 
Modified Tue Oct 22 00:22:35 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

gethostid, sethostid - pobranie lub ustawienie unikalnego identyfikatora obecnej maszyny

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
long gethostid(void);
 
int sethostid(long hostid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Pobranie lub ustawienie unikalnego 32-bitowego identyfikatora obecnej maszyny. 32-bitowy identyfikator powinien być unikalny wśród wszystkich istniejących systemów uniksowych. Normalnie jest to podobne do adresu internetowego lokalnej maszyny, zwracanego przez gethostbyname(3), i dlatego zwykle nie musi być ustawiane.

 
Funkcja sethostid jest zastrzeżona dla superużytkownika.
 
Argument hostid jest przechowywany w pliku /etc/hostid.

WARTOŚĆ ZWRACANA

gethostid zwraca 32-bitowy identyfikator obecnej maszyny, jaki został ustawiony przez sethostid(2).

ZGODNE Z

4.2BSD. Funkcje te porzucono w 4.4BSD. POSIX.1 nie definiuje tych funkcji, lecz ISO/IEC 9945-1:1990 wspomina o nich w B.4.4.1. SVr4 zawiera gethostid lecz brak tam sethostid.

PLIKI

/etc/hostid

ZOBACZ TAKŻE

hostid(1), gethostbyname(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 gethostid

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-11-29 Linux 0.99.13