www.digipedia.pl - manuale

GETGROUPS(2)

GETGROUPS(2) Podręcznik programisty Linuksa GETGROUPS(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Thu Oct 31 12:04:29 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

getgroups, setgroups - pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup dodatkowych

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <unistd.h>
 
int getgroups(int size, gid_t list[]);
 
#include <grp.h>
 
int setgroups(size_t size, const gid_t *list);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
getgroups
Zwraca w list maksymalnie size dodatkowych ID grup. Nie jest określone, czy efektywny ID grupy procesu wywołującego będzie znajdować się na zwróconej liście. Tak więc, aplikacja powinna wywołać również getegid(2) i dodać lub usunąć otrzymaną wartość.) Jeśli size jest równe zero, to list nie jest modyfikowane, lecz zwracana jest ogólna liczba dodatkowych grup procesu.
setgroups
Ustawia dodatkowe grupy procesu. Jedynie superużytkownik może tego dokonać.

WARTOŚĆ ZWRACANA

getgroups
po pomyślnym zakończeniu zwraca liczbę grup dodatkowych. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.
setgroups
po pomyślnym zakończeniu zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
list ma nieprawidłowy adres.
EPERM
Dla setgroups, użytkownik nie jest superużytkownikiem.
EINVAL
Dla setgroups, size jest większe niż NGROUPS (32 dla Linuksa 2.0.32). Dla getgroups, size jest mniejsze niż liczba grup dodatkowych, ale niezerowe.

UWAGI

Proces może posiadać maksymalnie co najmniej NGROUPS_MAX grup dodatkowych oprócz efektywnego ID grupy. Zbiór grup dodatkowych jest dziedziczony po procesie rodzicielskim i może zostać zmieniony za pomocą setgroups. Maksymalna liczba grup dodatkowych może być odczytana za pomocą sysconf(3): long ngroups_max; ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX); Maksymalna zwracana przez getgroups wartość nie może być większa niż powiększona o jeden wartość otrzymana w powyższy sposób.

Prototyp dla setgroups jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane jest _BSD_SOURCE (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

SVr4, SVID (tylko wydanie 4; wywołań tych nie było w SVr3), X/OPEN, 4.3BSD. Funkcja getgroups istnieje w POSIX.1. Ponieważ setgroups wymaga przywilejów, nie jest opisana w POSIX.1.

ZOBACZ TAKŻE

initgroups(3), getgid(2), setgid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getgroups

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-12-10 Linux 2.0.32