www.digipedia.pl - manuale

GETGRENT(3)

GETGRENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETGRENT(3)
Copyright 1993 David Metcalfe (david@prism.demon.co.uk)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
References consulted: Linux libc source code Lewine's _POSIX Programmer's Guide_ (O'Reilly & Associates, 1991) 386BSD man pages Modified Sat Jul 24 19:29:54 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu)
 
Tłumaczenie wersji man-pages 1.50 - czerwiec 2001 PTM Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>
 

NAZWA

getgrent, setgrent, endgrent - odczytanie wpisu z pliku group

SKŁADNIA

#include <grp.h> #include <sys/types.h>
 
struct group *getgrent(void);
 
void setgrent(void);
 
void endgrent(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z pliku /etc/group. Przy pierwszym wywołaniu zwraca pierwszy wpis; podczas dalszych wywołań zwraca kolejne wpisy.

Funkcja setgrent() przesuwa wskaźnik pliku na początek pliku /etc/group.

Funkcja endgrent() zamyka plik /etc/group.

Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

 
struct group { char *gr_name; /* nazwa grupy */ char *gr_passwd; /* hasło dla grupy */ gid_t gr_gid; /* id grupy */ char **gr_mem; /* członkowie grupy */ };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getgrent() zwraca strukturę zawierającą informacje o grupie, lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub gdy wystąpił błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

/etc/group
Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

fgetgrent(3), getgrnam(3), getgrgid(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getgrent

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-04-04 GNU