www.digipedia.pl - manuale

GETDOMAINNAME(2)

GETDOMAINNAME(2) Podręcznik programisty Linuksa GETDOMAINNAME(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Mon Aug 25 16:26:16 1997 by Nicolás Lichtmaier <nick@debian.org> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int getdomainname(char *name, size_t len);
 
int setdomainname(const char *name, size_t len);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcje służą do pobierania, lub zmieniania nazwy domeny obecnego procesora. Jeśli zakończona znakiem NUL nazwa domeny wymaga więcej niż len bajtów, getdomainname zwróci len pierwszych bajtów nazwy (glibc) lub błąd (libc).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
Dla getdomainname pod libc: name jest równe NULL lub name jest dłuższe niż len bajtów.
EINVAL
Dla setdomainname: len było ujemne lub zbyt duże.
EPERM
Dla setdomainname: wywołujący nie był superużytkownikiem.
EFAULT
Dla setdomainname: name wskazywało poza przestrzeń adresową użytkownika.

ZGODNE Z

POSIX nie określa tych funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

gethostname(2), sethostname(2), uname(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getdomainname

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-08-25 Linux 2.0