www.digipedia.pl - manuale

GETDENTS(2)

GETDENTS(2) Podręcznik programisty Linuksa GETDENTS(2)
Copyright (C) 1995 Andries Brouwer (aeb@cwi.nl)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Written 11 June 1995 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> Modified 22 July 1995 by Michael Chastain <mec@duracef.shout.net>: Derived from 'readdir.2'. Modified Tue Oct 22 08:11:14 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

getdents - pobranie wpisów z katalogu

SKŁADNIA

#include <unistd.h> #include <linux/types.h> #include <linux/dirent.h> #include <linux/unistd.h>
 
_syscall3(int, getdents, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);
 
int getdents(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getdents odczytuje kolejne struktury dirent z katalogu wskazywanego przez fd do obszaru pamięci wskazywanego przez dirp. Parametr count jest rozmiarem obszaru pamięci.

Struktura dirent jest zadeklarowana następująco:

struct dirent { long d_ino; /* numer i-węzła */ off_t d_off; /* offset do następnego dirent */ unsigned short d_reclen; /* długość tego dirent */ char d_name [NAZWA_MAX+1]; /* nazwa pliku (zakończona NUL) */ }

d_ino jest numerem i-węzła. d_off jest odległością od początku katalogu do początku następnej struktury dirent. d_reclen jest wielkością tej całej struktury dirent. d_name jest nazwą pliku zakończoną znakiem NUL.

Ta funkcja zastępuje readdir(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest ilość odczytanych bajtów. Na końcu katalogu zwracane jest 0. Przy błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
Nieprawidłowy deskryptor pliku fd.
EFAULT
Argument wskazuje poza przestrzeń adresową wywołującego procesu.
EINVAL
Bufor wynikowy jest za mały.
ENOENT
Nie ma takiego katalogu.
ENOTDIR
Deskryptor pliku nie odnosi się do katalogu.

ZGODNE Z

SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy ENOLINK, EIO.

ZOBACZ TAKŻE

readdir(2), readdir(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getdents

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1995-07-22 Linux 1.3.6