www.digipedia.pl - manuale

FTOK(3)

FTOK(3) Podręcznik programisty Linuksa FTOK(3)
Tłumaczenie wersji man-pages 1.45 - grudzień 2001 PTM Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> -------- Copyright 1993 Giorgio Ciucci (giorgio@crcc.it)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified 2001-11-28, by Michael Kerrisk, mtk16@ext.canterbury.ac.nz Changed data type of proj_id; minor fixes aeb: further fixes; added notes. --------

NAZWA

ftok - przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komunikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V

SKŁADNIA

# include <sys/types.h> # include <sys/ipc.h>
 
key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja ftok wykorzystuje tożsamość pliku o nazwie podanej w pathname (która musi odnosić się do istniejącego, dostępnego pliku) oraz 8 najmniej znaczących bitów proj_id (które muszą stanowić oktet niezerowy) do wygenerowania klucza komunikacji międzyprocesowej Systemu V, typu key_t, odpowiedniego do używania w msgget(2), semget(2), lub shmget(2).

Wartość wynikowa jest taka sama dla wszystkich ścieżek stanowiących nazwy tego samego pliku, o ile użyje się tej samej wartości proj_id. Zwracane wartości powinny się różnić gdy (istniejące jednocześnie) pliki lub identyfikatory projektu różnią się.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracana jest wygenerowana wartość key_t. W przypadku błędu zwracane jest -1, a errno wskazuje błąd tak samo, jak dla funkcji systemowej stat(2).

ZGODNE Z

XPG4

UWAGI

Pod libc4 i libc5 (oraz pod SunOS 4.x) prototyp miał postać
key_t ftok(char *pathname, char proj_id);
Obecnie proj_id jest typu int, ale nadal tylko 8 bitów jest używanych. Typowe zastosowanie polega na umieszczeniu znaku ASCII w proj_id i dlatego mówi się, że zachowanie jest nieokreślone gdy proj_id jest zerem.

Oczywiście, nie można dać gwarancji, że otrzymany key_t jest unikalny. Typowo, dla uzyskania najlepszego wyniku, łączone są: podany bajt proj_id, 16 mniej znaczących bitów numeru i-węzła oraz 8 niższych bitów numeru urządzenia w 32-bitowy wynik. kolizje mogą łatwo wystąpić, na przykład pomiędzy plikami na /dev/hda1 a plikami na /dev/sda1.

ZOBACZ TAKŻE

ipc(5), msgget(2), semget(2), shmget(2), stat(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 ftok

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-11-28 Linux 2.4