www.digipedia.pl - manuale

FSYNC(2)

FSYNC(2) Podręcznik programisty Linuksa FSYNC(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified 21 Aug 1994 by Michael Chastain <mec@shell.portal.com>: Removed note about old libc (pre-4.5.26) translating to 'sync'. Modified 15 Apr 1995 by Michael Chastain <mec@shell.portal.com>: Added `see also' section. Modified 13 Apr 1996 by Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de> Added remarks about fdatasync. Modified 31 Jan 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 18 Apr 2001 by Andi Kleen Fix description to describe what it really does; add a few caveats. Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

fsync, fdatasync - synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu pliku z zapisanym na dysku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int fsync(int fd);
 
int fdatasync(int fd);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

fsync kopiuje wszystkie wewnątrzrdzeniowe części pliku na dysk i czeka na zgłoszenie przez urządzenie, że wszystkie dane znajdują się na trwałym nośniku. Aktualizuje również informacje statystyczne o metadanych. Nie gwarantuje, że wpis w katalogu zawierający informacje o pliku również zostanie zapisany na dysku. Aby to osiągnąć, wymagane jest jawne wywołanie fsync dla deskryptora katalogu.

 
fdatasync robi to samo, co fsync, lecz zapisuje jedynie dane użytkownika, bez metadanych, takich jak mtime czy atime.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.
EROFS, EINVAL
fd jest powiązany ze specjalnym plikiem, który nie wspiera synchronizacji.
EIO
Pojawił się błąd podczas synchronizacji.

UWAGI

W sytuacji, gdy twardy dysk ma włączone buforowanie zapisów, dane mogą w rzeczywistości nie zostać zapisane na trwałym nośniku do chwili powrotu z fsync/fdatasync. W .BR hdparm (8) jest wyjaśnione, jak wyłączyć to buforowanie dla dysków IDE.

Gdy system plików ext2 jest zamontowany z opcją sync, wpisy w katalogach są również jawnie zapisywane przez fsync.

W kernelach przed 2.4, fsync na dużych plkach mogło być niewydajne. Alternatywą mogło być używanie znacznika O_SYNC dla open(2).

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

bdflush(2), open(2), sync(2), .BR hdparm (8), mount(8), update(8), sync(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 fsync

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-04-18 Linux 1.3.85