www.digipedia.pl - manuale

FREAD(3)

FREAD(3) Podręcznik programisty Linuksa FREAD(3)
{PTM/AB/0.1/13-03-1999/"fread, fwrite - binarny odczyt/zapis strumienia"} translated by Adam Byrtek <alpha@irc.pl> aktualizacja do wersji man-pages 1.45 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> ------------ Copyright (c) 1990, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)fread.3 6.6 (Berkeley) 6/29/91
 
Converted for Linux, Mon Nov 29 15:37:33 1993, faith@cs.unc.edu Sun Feb 19 21:26:54 1995 by faith, return values Modified Thu Apr 20 20:43:53 1995 by Jim Van Zandt <jrv@vanzandt.mv.com> Modified Fri May 17 10:21:51 1996 by Martin Schulze <joey@infodrom.north.de>
 
------------

NAZWA

fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
 
size_t fread( void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
 
size_t fwrite( const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fread odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Funkcja fwrite zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje fread oraz fwrite zwracają ilość faktycznie zapisanych lub odczytanych elementów (nie liczbę znaków). Jeśli wystąpi błąd, lub osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jst zmniejszona liczba elementów (lub zero).

Funkcja fread nie odróżnia pomiędzy końcem pliku i błędem, należy w tym celu wywołać funkcję feof(3) oraz ferror(3).

ZGODNE Z

Funkcje fread oraz fwrite są zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKŻE

read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fread

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-05-17 BSD