www.digipedia.pl - manuale

FNMATCH(3)

FNMATCH(3) Podręcznik porgramisty Linuksa FNMATCH(3)
{PTM/AB/0.1/20-12-1998/"fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki"} translated by Adam Byrtek <abyrtek@priv.onet.pl> aktualizacja do man-pages 1.48 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> ------------ (c) 1993 by Thomas Koenig (ig25@rz.uni-karlsruhe.de)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work. License. Modified Sat Jul 24 19:35:54 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Mon Oct 16 00:16:29 2000 following Joseph S. Myers ------------

NAZWA

fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki

SKŁADNIA

#include <fnmatch.h>
 
int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fnmatch() sprawdza, czy argument string pasuje do wzorca pattern, który jest wzorcem powłoki mogącym zawierać znaki wieloznaczne.

Argument flags modyfikuje zachowanie funkcji, jest to bitowe OR zera lub więcej spośród następujących znaczników:

FNM_NOESCAPE
Jeśli ten znacznik jest ustawiony, odwrotny ukośnik (" jako zwykły znak, a nie jako znak maskujący.
FNM_PATHNAME
Jeśli ten znacznik jest ustawiony, ukośnik w string pasuje tylko do ukośnika w pattern a nie, na przykład, do ciągu zawartego w [] zawierającego ukośnik.
FNM_PERIOD
Jeśli ten znacznik jest ustawiony, początkowa kropka w string musi dokładnie pasować do kropki w pattern. Kropka jest uznawana za początkową, jeśli jest pierwszym znakiem string lub jeśli ustawiony jest znacznik FNM_PATHNAME, a kropka następuje bezpośrednio po ukośniku.
FNM_FILE_NAME
Jest to synonim GNU dla FNM_PATHNAME.
FNM_LEADING_DIR
Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wzorzec jest uznawany za pasujący jeśli pasuje do początkowego fragmentu string, po którym następuje ukośnik. Ten znacznik jest przeznaczony do wewnętrznego użytku w glibc i jest zaimplementowany tylko w niektórych przypadkach.
FNM_CASEFOLD
Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wielkość liter jest nieistotna.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zero jeśli string pasuje do pattern, FNM_NOMATCH jeśli nie pasuje lub inna niezerowa wartość jeśli wystąpił błąd.

ZGODNE Z

ISO/IEC 9945-2: 1993 (POSIX.2). Znaczniki FNM_FILE_NAME, FNM_LEADING_DIR oraz FNM_CASEFOLD są rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKŻE

sh(1), glob(3), scandir(3), glob(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fnmatch

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2000-10-15 GNU