www.digipedia.pl - manuale

FINGER(1)

FINGER(1) General Commands Manual FINGER(1)
Copyright (c) 1989, 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
from: @(#)finger.1 6.14 (Berkeley) 7/27/91 $Id: finger.1,v 1.4 2002/06/01 11:50:59 robert Exp $
 
Translation (c) 1998 Marcin Mazurek <mazek@capella.ae.poznan.pl> {PTM/MM/0.1/08-10-1998/"finger.1 - program do sprawdzania informacji o użytkowniku"}

NAZWA

finger - program do sprawdzania informacji o użytkowniku

SKŁADNIA

finger [-lmsp] [użytkownik ...] [użytkownik@host ...]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

finger wyświetla informacje o użytkownikach danego systemu.

Dozwolone opcje to:

-s
finger podaje nazwę użytkownika (login name), imię i nazwisko, nazwę terminala i możliwość pisania do niego (``*'' po nazwie terminala oznacza że prawo pisania do niego jest zabronione), czas "bezczynności", czas zalogowania się, adres i telefon biura.
 
Czas logowania wyświetlany jest w następującym formacie: miesiąc, dzień, godzina i minuty. Jeśli czas ten jest większy niż sześć miesięcy wyświetlany jest rok a nie czas co do godziny i minuty.
 
Nieznane urządzenia jak i nie dające się określić czasy zalogowania się i bezczynności pokazywane są jako gwiazdki.
-l
Po podaniu tej opcji finger wyświetla pełną informację, pokazaną w kilku liniach, określoną przez opcję -s plus dodatkowo katalog domowy użytkownika, telefon domowy, powłoka logowania, informację o jego poczcie, i zawartość plików .plan, .project i .forward z katalogu domowego użytkownika.
 
Numery telefonów podane jako jedenastocyfrowe liczby są wyświetlane w formacie ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Numery podane jako dziesięcio- lub siedmiocyfrowe liczby są wyświetlane jako jego odpowiedni podłańcuch. Numery podane jako liczby pięciocyfrowe są wyświetlane w formacie ``xN-NNNN''. Numery podane jako liczby czterocyfrowe są wyświetlane w formacie ``xNNNN''.
 
Jeśli prawo pisania do urządzenia jest wyłączone, wtedy tekst ``(messages off)'' jest dołączany do lini zawierającej nazwę urządzenia. Przy podanej opcji -l informacja o terminalu zalogowanego użytkownika jest podana dla każdego użytkownika i powtórzona w zależności od liczby logowań się.
 
Informacja o braku poczty zasygnalizowana jest tekstem ``No Mail.'', Jeśli użytkownik sprawdził swoją pocztą zanim przyszła nowa wyświetlany jest tekst ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'' , lub ``New mail received ...'', `` Unread since ...'' jeśli użytkownik ma nową pocztę.
-p
Wyłącza w opcji -l programu finger wyświetlanie zawartości plików .plan i .project.
-m
Wyłącza wyszukiwanie nazw użytkowników. Nazwa użytkownika podawana jako argument programu finger jest zazwyczaj nazwą użytkownika w systemie; jednakże, finger wyszukuje tego ciągu także w prawdziwej nazwie użytkownika, chyba że zostanie podana opcja -m. Nie istnieje rozróżnienie na duże i małe litery w nazwach wyszukiwanych przez finger.

Jeśli nie ma podanych żadnych opcji, finger standardowo wyświetla informację w stylu opcji -l jeśli nazwa użytkownika lub systemu została podana, format informacji odpowiada opcji -s. Jeśli któraś z informacji nie jest dostępna, niektórych pól może brakować.

Jeśli nie zostały podane żadne argumenty, finger wypisze informację dla każdego użytkownika zalogowanego w danej chwili w systemie.

finger może być wykorzystany do wyszukiwania użytkowników na odległym systemie. Zamiast pojedynczej nazwy użytkownika użytkownik podajemy użytkownik@host, lub @host, gdzie informacja w pierwszym przypadku standardowo wyświetlana jest w formacie opcji -l, a w drugim w formacie opcji -s. Opcja -l jest jedyną opcją jaka może być przekazana odległemu systemowi.

ZOBACZ TAKŻE

chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA

Polecenie finger pojawiło się po raz pierwszy w BSD 3.0

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 finger

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

13 lipca 1996 Linux NetKit 0.07