www.digipedia.pl - manuale

FGETPWENT(3)

FGETPWENT(3) Podręcznik programisty Linuksa FGETPWENT(3)
{PTM/AB/0.1/20-12-1998/"fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł"} translated by Adam Byrtek <abyrtek@priv.onet.pl> aktualizacja do wersji man-pages 1.45 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> ------------ Copyright 1993 David Metcalfe (david@prism.demon.co.uk)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
References consulted: Linux libc source code Lewine's _POSIX Programmer's Guide_ (O'Reilly & Associates, 1991) 386BSD man pages
 
Modified Sat Jul 24 19:37:37 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Mon May 27 22:40:48 1996 by Martin Schulze (joey@linux.de)
 
------------

NAZWA

fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

SKŁADNIA

#include <pwd.h> #include <stdio.h> #include <sys/types.h>
 
struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fgetpwent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej podzieloną na pola linię z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik stream musi mieć taki sam format, jak /etc/passwd.

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:

 
struct passwd { char *pw_name; /* nazwa użytkownika */ char *pw_passwd; /* hasło użytkownika */ uid_t pw_uid; /* identyfikator użytkownika */ gid_t pw_gid; /* identyfikator grupy */ char *pw_gecos; /* rzeczywista nazwa */ char *pw_dir; /* katalog domowy */ char *pw_shell; /* powłoka */ };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetpwent() zwraca strukturę passwd, lub NULL jeśli nie ma więcej pozycji lub wystąpił błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do alokacji struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
baza danych o hasłach

ZGODNE Z

SVID 3

ZOBACZ TAKŻE

getpwnam(3), getpwuid(3), getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fgetpwent

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-05-17 GNU