www.digipedia.pl - manuale

FFLUSH(3)

FFLUSH(3) Podręcznik programisty Linuksa FFLUSH(3)
{PTM/AB/0.1/20-12-1998/"fflush - wypróżnienie buforów strumienia"} translated by Adam Byrtek <abyrtek@priv.onet.pl> Aktualizacja do man-pages 1.47 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> ------------ Copyright (c) 1990, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)fflush.3 5.4 (Berkeley) 6/29/91
 
Converted for Linux, Mon Nov 29 15:22:01 1993, faith@cs.unc.edu
 
Modified 2000-07-22 by Nicolás Lichtmaier <nick@debian.org> Modified 2001-10-16 by John Levon <moz@compsoc.man.ac.uk> ------------

NAZWA

fflush - wypróżnienie buforów strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
 
int fflush(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fflush wymusza zapis wszystkich buforowanych danych dla danego strumienia wyjściowego stream poprzez podległą strumieniowi funkcję zapisu. Stan strumienia nie jest zmieniany, jest on nadal otwarty.

Jeśli argument stream jest równy NULL, fflush wypróżnia wszystkie otwarte strumienie wyjściowe. Informacje o nieblokującym odpowiedniku znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie zwracane jest 0. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość EOF, a zmienna globalna errno przyjmuje wartość określającą rodzaj błędu.

BŁĘDY

EBADF
Strumień stream nie jest otwarty lub nie jest otwarty do zapisu.

Funkcja fflush() może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji write(2).

UWAGI

Należy zauważyć, że fflush opróżnia jedynie bufory w przestrzeni użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić rownież bufory jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZGODNE Z

Funkcja fflush() jest zgodna ze standardem ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKŻE

fsync(2), sync(2), write(2), fclose(3), fopen(3), setbuf(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fflush

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-11-29 BSD